Mario Beusan: ARHITEKTURA / INTERIJER / DIZAJN

Nakladnik: Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Za nakladnika: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a
Autor i urednik: Mario Beusan
Tekstovi: Željka Čorak, Snješka Knežević, Jacqueline Balen, Ivan Radman, Igor Uranić, Mario Beusan
Grafička urednica: Sanja Bachrach-Krištofić
Idejno rješenje naslovnice: Mario Beusan
Grafički dizajn i obrada fotografija: Bachrach&Krištofić
Format: 24,5 x 19 cm
Obim:  120 stranica, meki uvez
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 200 primjeraka
ISBN 978-953-327-196-5

Cijena: 19 EUR / 140,00 kuna

Ova je knjiga koncipirana kao katalog radova prikazanih u kronološkom slijedu s pripadnim dijelovima biografskih podataka o aktivnostima autora u strukovnom području. Knjiga započinje prikazom radova iz vremena kada se autor, nakon diplome, zaposlio u velikoj zagrebačkoj projektantskoj firmi INDUSTROPROJEKTU. U tom birou je radio dvije godine (1975. i 1976.), te prikupio brojna iskustva iz recentne projektantske prakse. Na poziv prof. Miroslava Begovića 1977. godine zapošljava se u Zavodu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao projektant suradnik. Još kao student radio je na brojnim projektima prof. Begovića, pa je sada taj rad nastavljen. Istodobno je aktivan u nastavi na fakultetu u nekoliko kolegija kao honorarni asistent. Nakon magisterija surađuje i na znanstvenim projektima prof. Begovića. Njegovi stručni arhitektonski i interijerski radovi u Zavodu za arhitekturu kod prof. Begovića pripadaju fazi nesamostalnog stručnog rada. Faza intenzivnog samostalnog stručnog rada u području arhitekture, interijera i dizajna započinje 1993. godine kada je izabran za nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja asistent na Katedri za arhitektonsko projektiranje, iako postoji niz samostalnih radova već od 1976. godine. Odlaskom u mirovinu u svojstvu redovitog profesora broj stručnih radova Maria Beusana se znatno povećao do današnjeg dana. Unutar interijerske aktivnosti izdvojena je osebujna grupacija, a to su izvedene rekonstrukcije stilskih interijera, te arheoloških i etnografskih ambijenata u trajnim postavima muzeja. Važno je napomenuti da je autor sve svoje projekte izradio sam, bez pomoći asistenata, u klasičnoj tehnici tuš na pausu.

Knjiga je realizirana uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

Promocija knjige bit će u trenutku kada to epidemiološke mjere budu dopuštale i sukladno preporukama Stožera civilne zaštite.