Mladen Bašić Bibi: Iz čistog veselja (retrospektiva)

Autor izložbe (koncepcija, tekstovi, postav): Guido Quien

30.10. – 11.11.2008.

Od 30. listopada do 11. studenog u Galeriji ULUPUH mogla se pogledati retrospektivna izložba karikatura Mladena Bašića Bibija, pod naslovom «Iz čistog veselja».

Izložbom Mladena Bašića Bibija (1945. – 2007.) obilježila se desetogodišnjica smrti tog vrsnog hrvatskog karikaturista, suosnivača i jednog od predsjednika Hrvatskog društva karikaturista.

Mladen Bašić Bibi bio je neposredna, srdačna i gostoljubiva osoba. Njegova komunikacija odvijala se kroz smijeh. Uvijek je bio zaigran, pa je i govorom uvijek humorno izokretao verbalni materijal, kao što je i s perom nizao bezbroj varijacija određene teme.
Crtao je iz čistog veselja, bez ikakve primisli o naknadnom značenju. Bio je to način njegovog življenja, poput disanja.

Autor izložbe Guido Quien iz bogate je Bašićeve ostavštine izabrao oko 130 karikatura koje su na izložbi svrstane u tematske cjeline: Svijet odvjetnika, Igre riječima, Ptice i pizze, Erotika, Fašnik, Aktualne teme trenutka, Ekologija, Hedonizam, Rat, Politika, Portretna karikatura, Bolnica, demonstrirajući širinu autorovog zanimanja uz objedinjujući, samosvojni autorski rukopis: crtačku vještinu i kolorističku slobodu.

Izložene originale karikatura pratio je izbor kataloga Bašićevih izložbi, časopisi i knjige sa kojima je surađivao, te fotografska dokumentacija kojom se što potpunije željelo predstaviti životni opus ovog izuzetnog karikaturista.

Uz izložbu se predstavila i monografija Mladena Bašića Bibija, iz pera istog autora, objavljena 2006. godine u izdanju Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica.

 

Biografija

Mladen Bašić Bibi karikature objavljuje od 1966. godine u dnevnom i tjednom tisku: bio je stalni suradnik Večernjeg lista, Vjesnika, Ježa, Pavlihe, Feferona, Danas-a, Brodoloma, te Pardona u SR Njemačkoj. Sudjelovao je u uređivanju humorističkog časopisa Paradoks, od 1967. do 1968. godine, i Kerempuha od 1974. do 1976. godine. Bio je predsjednik Hrvatskog društva karikaturista od 1985. do 1988. te od 1991. do 1993. godine. Početkom Domovinskog rata Bašić je «ispalio»: «Mi karikaturisti borimo se SNAJ-PEROM». To nije bila tek dosjetka: 1991. učlanio se, s ostalim hrvatskim karikaturistima u Jedinicu hrvatskih umjetnika. Dobitnik je mnogih nagrada za karikaturu, među kojima ima veći broja međunarodnih (Bugarska, SSSR, Turska, Poljska). 1997. objavio je karikaturističku autobiografiju. Preminuo je 31. prosinca 1997. godine u Zagrebu.