Mobilnost u kulturi

Creative Europe Desk – Culture Office Croatia organizira 29. rujna 2020. godine od 11:00 do 12:30 sati online događanje MOBILNOST U KULTURI na kojemu možete saznati sve o mogućnostima kretanja umjetnika i profesionalaca izvan nacionalnih granica. Imat ćete priliku dobiti konkretne informacije na primjerima dobre prakse projekata koji su se koristili mobilnošću kao temom/alatom/formom i dobili potporu Kreativne Europe.
Za sudjelovanje potrebno je do 25. rujna prijaviti se putem prijavnog obrasca na poveznici: https://forms.gle/QXQPCEgVCHAgAD1a8
Mobilnost je bila jedan od glavnih prioriteta programa Kreativna Europa, a njezina se važnost na razini Europe prepoznaje kroz brojna iskustva i istraživanja. Primjerice, u ERICartsovoj studiji Mobility Matters iz 2008. godine stoji kako je mobilnost u kulturi korisna za stjecanje profesionalnog iskustva potrebnog za napredovanje u karijeri i umjetničkom radu te ju je potrebno uvesti kao sastavni dio redovnog radnog života umjetnika i drugih kulturnih djelatnika budući da se na taj način unapređuju njihovi profesionalni kapaciteti, otvaraju se nove mogućnosti umrežavanja, grade se dugoročna partnerstva i ostvaruju kontakti te se dolazi do novih publika i prilika za razvoj karijere. Poticanje mobilnosti, osim što olakšava fizičko kretanje umjetnika i profesionalaca izvan nacionalnih granica, potiče međukulturni dijalog i promicanje kulturnih razmjena.

Mobilnost je proces koji ne podrazumijeva samo fizičko kretanje, nego obuhvaća širi pojam prijenosa znanja, vještina, djela, kapitala, roba i usluga, ali i kompetencija, znanja i ideja. Ona se odnosi na proces i orijentirana je na rezultat i razmjenu, a ne samo na putovanje preko granica jedne države. Stoga je kroz program Kreativna Europa mobilnost tretirana kao jedan od glavnih prioriteta svih poziva te je razmatrana kroz višeslojne pristupe, razumijevajući je kao:

  • jačanje kapaciteta kulturnih djelatnika za rad na međunarodnoj razini
  • stvaranje i/ili produkcije novih umjetničkih radova
  • poboljšanje profesionalnih vještina, obrazovanje/osposobljavanje
  • širenje profesionalnih mogućnosti za umjetnike i stručnjake na međunarodnoj razini
  • pristup novim tržištima
  • stvaranje mrežnih mogućnosti, izgradnja partnerstva i kontakata
  • dosezanje nove i šire publike
  • poticanje međukulturnog i međuvjerskog dijaloga, dijaloga različitih kultura i kulturnih izričaja i olakšavanje integracije izbjeglica

Kroz online događanje MOBILNOST U KULTURI zainteresiranima ćemo ponuditi sve segmente mobilnosti kako ih je Program definirao. Ponudit ćemo vam pogled u prošlost, sadašnjost i budućnost mobilnosti na razini Europe s istraživačko‑znanstvenom perspektivom. Predstavit ćemo primjere prakse projekata koji su se koristili mobilnošću kao temom/alatom/formom i dobili potporu Kreativne Europe. I za kraj, napravit ćemo dinamičnu intervenciju s terena, posjetiti izložbu uz kustosko vođenje uživo, kako biste iz prve ruke doživjeli iskustvo mobilnosti.