Natječaj Grada Zagreba – lokacije za prodaju umjetničkih predmeta

Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za davanje na korištenje lokacije – 10 mjesta na javnoj površini u ulici Frane Petrića, za prigodnu prodaju umjetničkih i prigodnih predmeta te ukrasa. Lokacije – mjesta daju se na korištenje radi prodaje umjetničkih predmeta vlastite izrade: slika, bižuterije, predmeta od drveta, keramike, stakla, svile, čestitki i sl. Prodajna mjesta dodjeljuju se bez plaćanja naknade u vremenu od 13. do 20. travnja 2019. Natjecati se mogu fizičke osobe koje imaju status umjetnika, odnosno umjetničku strukovnu školu. Rok za predaju ponuda je 28. ožujka 2019.

Više na: https://www.zagreb.hr/natjecaji-pozivi-javne-rasprave/138555