PRODUŽENO: Natječaj: PROArt 2021 – rok 5. rujan 2021.

Poziv članovima Sekcije za fotografiju ULUPUH-a za sudjelovanje i prijavu fotografija na člansku, bienalnu, žiriranu izložbu primijenjene / komercijalne / produkt / promotivne fotografije

Organizator: ULUPUH, Sekcija za fotografiju

Janko Belaj, predsjednik

Dag Oršić, potpredsjednik

Umjetnički savjet Sekcije: Maja Strgar Kurečić, Alan Matuka i Robert Gojević

Koncepcija: Alan Matuka, Draženka Jalšić Ernečić

Kustos: Draženka Jalšić Ernečić

Stručni žiri: Draženka Jalšić Ernečić, Maja Strgar Kurečić i Mario Beusan

Prostor: Galerija ULUPUH, Ilica 13, Zagreb

Rok za prijavu radova produžen do 5. rujna, nedjelja, do ponoći

Trajanje natječaja: 1. 07. – 05. 09. 2021.

Termin izložbe: 02. – 14. 10. 2021.

Otvorenje: 02. 10. 2021. (subota) –12 sati

Okrugli stol: 02. 10. 2021. (subota) – 12:30 – 14 sati

 

Koncepcija:

PROArt 2021 je nova koncepcija bienalne izložbe Sekcije za fotografiju koja razvija i nadograđuje višegodišnji projekt ULUPUH-ovih bienalnih izložbi komercijalne fotografije čiji je idejni začetnik profesionalni fotograf Alan Matuka. Kustos i selektor u suradnji s Umjetničkim savjetom fotografske sekcije utvrđuju aktualnu problematiku suvremene fotografske prakse koja je ujedno okvirna tema bienalne izložbe. Radi se o članskoj, bienalnoj, žiriranoj i tematskoj izložbi fotografije članova sekcije u kojoj je naglasak stavljen na umjetnički element produkt fotografiji koja oglašavanju u tiskanim i digitalnim medijima komunicira slikom i maksimalno ukida jezične barijere, što je u kontekstu instagramizirane suvremene kulture danas izuzetno važno. Odabirom stručnog žirija izložbe nastoji se predstaviti najuspješnije produkcije primijenjene fotografske prakse u komercijalnom i neprofitnom sektoru nastale u proteklom dvogodišnjem razdoblju, 2019. – 2021.

Opširnije (iz koncepcije kustosa):

MEDIJ FOTOGRAFIJE je središnji alat komercijalnog oglašavanja u kojem je slika (fotografija) nositelj jasne i brze komunikacije koja je osnova uspješnog oglašavanja i poslovanja. Važnost fotografije u grafičkom i produkt dizajnu nezaobilazna je činjenica, a (profesionalni) fotograf dio je umjetničkog, marketinškog, agencijskog, odnosno komunikacijskog tima u kojem koegzistira i doprinosi svojom umjetničkom vizijom na zadanu temu, što je ponekad izuzetno kompleksno. U projektu se kroz izložbu fotografija i realiziranih projekata, predavanjima i panel razgovor sa fotografima prikazuje pristup produkt fotografiji te razvoj i realizacija projekta u kojem je produkt fotografija sredstvo komunikacije, oglašavanja i/ili reklame.

TRŽIŠTE FOTOGRAFIJE u svijetu komunikacije i oglašavanja danas je posebno kompleksno, stoga produkt fotografija kao specijalna grana primijenjene fotografije mora koegzistirati uz različite struke: agencijske, umjetničke, komunikacijske i/ili društveno-humanističke. Programska namjera je predstaviti recentne produkt fotografije i njihove najuspješnije realizacije, sa naglaskom na podvrste u komercijalnom i nekomercijalnom sektoru, s posebnim naglaskom na razumijevanje potražnje i odnosa između fotografa, naručitelja (klijenta), oglašivačke agencije, ali i mjesta fotografa/fotografije u timu stručnjaka za marketing, dizajnera, tipografa, obračajući pažnju na ulogu i analizu autorske fotografije.

Pomak prema interdisciplinarnom pristupu izložbi primijenjenih fotografija (komercijalnih, reklamnih, produkt) u kojoj se nastoji naglasiti važnost umjetničkog pristupa fotografa unaprijed zadanoj temi i sadržaju. Pitanje komercijalne i nekomercijalne fotografije u kojoj je fotograf dio tima koji komunicira, oglašava, reklamira ili prodaje – proizvod ili robnu marku, stil ili način života, priču, ideologiju ili ideju. Slika prodaje proizvod u kontekstu primijenjene fotografije ima više značenja, u svojoj osnovi je komercijalna, no ne uvijek korporativna, može biti visokobudžetna i niskobudžetna, što uvelike ovisi o profitnom i neprofitnom sektoru, odnosno o klijentu (naručitelju) fotografije te primjeni primijenjene fotografije. Pitanje komercijalnosti komercijalne/produkt fotografije danas j vrlo složeno i slojevito, no uvijek se svodi na pitanje načina na koji fotografijom komuniciramo.

Prijaviti se mogu redovni članovi ULUPUH-a, počasni članovi i studenti-pripravnici.

Autori su članovi Sekcije za fotografiju ULUPUH-a.

Autori mogu biti žirirani (sami se prijavljuju) ili pozvani (na poziv kustosa).

IZLOŽBA je bienalni revijalni žirirani pregled profesionalne fotografske prakse članova fotografske sekcije čime se naglasak želi staviti na interdisciplinarne, komunikacijske i umjetničke domete produkt fotografije kao najmasovnijeg medija u kontekstu suvremene umjetničke prakse primijenjenih umjetnosti.

UVJETI PRIJAVE:

Redovni članovi/ce mogu se prijaviti samo ako su prethodno podmirili sve obveze prema ULUPUH-u, tj. članarine – za aktualno stanje nazovite Tajništvo ULUPUH-a, poslovnu tajnicu Ivanu Musić, na tel 01 4552 595, 01 4576 919, radnim danom između 10 i 13 sati, ili pošaljite upit e-mejlom na ulupuh@zg.t-com.hr.

Mogu se prijaviti radovi koji nastali u dvogodišnjem razdoblju 2019. – 2021.

Radovi koji se prijavljuju bit će selektirani.

Autori koncepcije i kustosica izložbe zadržavaju pravo upućivanja poziva za sudjelovanje na izložbi.

Pojedini autor može prijaviti do 3 rada.

ULUPUH ne preuzima obvezu produkcije radova za izložbu.

NAČIN PRIJAVE:

Prijavljuje se elektronskim putem, najkasnije do 5. rujna 2021. (nedjelja) do ponoći na adresi: https://form.jotform.com/ulupuh.ured2/PROArt2021 .

Na adresu ulupuh.ured2@gmail.com  treba poslati fotografiju rada/radova  – fotografije trebaju biti u jpeg formatu, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak. Molimo Vas da fotografiju imenujete istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati fotografiju i opis. Poruku naslovite „za PROArt2021“.

Radovi će biti odabrani žiriranjem te će svi autori o rezultatima biti obaviješteni elektronskom poštom najkasnije do 15. rujna 2021.

ULUPUH ne preuzima obvezu produkcije radova za izložbu. Odabrani autori dostavljaju radove u galeriju i nakon izložbe otpremaju ih iz galerije o svome trošku. O vremenu i načinu dostave radova u galeriju autori će biti obaviješteni najkasnije dva tjedna pred otvorenje izložbe.

VAŽNI DATUMI:

TRAJANJE NATJEČAJA: 1. srpnja – 5. rujna 2021.

ROK ZA PRIJAVU RADOVA: 5. rujna 2021. (nedjelja) do ponoći. Nakon toga neće se više biti moguće prijaviti.

ODABIR RADOVA: 6. – 12. rujna 2021.

OBAVIJEST: 15. rujna 2021. (elektronskom poštom)

DOSTAVA RADOVA: Galerija ULUPUH-a, Ilica 13, Zagreb, 29. rujna 2021., 10 – 17 sati

 VRIJEME ODRŽAVANJA IZLOŽBE: 2. – 14. listopada 2021., RADNIM DNAOM OD 10 DO 17H, SUBOTOM OD 10 DO 13, NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO.

OTVORENJE IZLOŽBE: 2. listopada 2021. (subota) u 12 sati

PANEL RAZGOVOR: subota, 2. listopada 2021., 12:30 – 14 sati

PREUZIMANJE RADOVA: Galerija ULUPUH-a, Ilica 13, Zagreb, 15. listopada 2021. 10 – 17 sati

Kontakti:

Pitanja u vezi koncepcije izložbe:

Alan Matuka

 alan@alanmatuka.com

+385 91 577 2039

Draženka Jalšić Ernečić

djalsic1@gmail.com

+385 99 449 4710

Tehnička pitanja u vezi prijave od 10 do 16h:

Galerija ULUPUH

+385 1 4813 746
galerija-ulupuh@zg.t-com.hr