Natječaj za izradu vizualnog identiteta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku (AUK) umjetničko je i znanstveno obrazovna institucija koja obuhvaća širok i kompleksan spektar studija iz području umjetnosti i kulture koji skladno kohabitiraju unutar jedne ustanove što je čini jedinstvenom, atraktivnom i prepoznatljivom u Republici Hrvatskoj i regiji.
Riječ je o izrazito heterogenom Visokom učilistu koje ima mogućnost obrazovanja različitih profila studenata kojima je cilj razvijati kreativan, multidisciplinaran, provokativan odnos prema različitim prostorima umjetnosti i kulture. Akademija izvodi programe iz četiri umjetnička polja (glazbeno, likovno, kazališno i primijenjena umjetnost) kao i iz područja interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti što je predstavlja pet institucija u jednom.
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku produžuje rok natječaja za oblikovanje idejnog rješenja vizualnog identiteta (logotipa), objavljenog 01.04.2021. Na natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti Akademija i drugih fakulteta (Grafički fakultet, Arhitektonski fakultet, …) u Republici Hrvatskoj i regionalnom okruženju.

U drugi krug natječaja ulaze četiri najbolje ocijenjena prijedloga pristigla u prvom krugu (šifre: 5E, 10J, 16P, 20T). Sudionici koji su se prijavili u prvom krugu, također se mogu prijaviti.

Datum objave natječaja: 17. svibanj 2021.

Rok za primanje natječajnih radova je 7.srpanj 2021. do 12 sati.

Ocjenjivački sud natječaja
Povjerenstvo za odabir logotipa čini pet članova, a sastavljeno je od predstavnika Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Nagrade
Dodjeljuje se jedna novčana nagrada za vizualni identitet Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Ukupni fond nagrade iznosi 12.000,00 kn netto, a dodjeljuje se pobjedniku natječaja. Ukupni fond nagrada podrazumijeva:

1. Novčanu nagradu za idejno rješenje vizualnog identiteta u iznosu od 5.000,00 kn netto
2. Novčanu naknadu za razradu i primjenu vizualnog identiteta u suglasju s Povjerenstvom za odabir logotipa u iznosu od 7.000,00 kn netto

Uvjeti
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju redovni i izvanredni studenti umjetničkih Akademija i drugih srodnih fakulteta (Grafički fakultet, Arhitektonski fakultet, itd…).
Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Povjerenstva za odabir logotipa kao ni članovi njihovih užih obitelji.
Svaki kandidat ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s najviše tri rada.

Institucija će ugovorom regulirati prava daljnjeg korištenja izabranog natječajnog rada, a autori rada zadržavaju sva prava koja im pripadaju temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18).

Sadržaj rada prijavljenog na natječaj mora sadržavati sljedeće priloge i informacije:

Napomena: Primarna boja logotipa je crvena koja može podrazumijevati izvedenice crvene boje prema tonskoj skali.

1. prijedlog likovnog rješenja – znak / logotip:
puni kolor i crno/bijelo; 1000 dpi jpg, 1000 dpi tif, pdf
uz osnovne standarde: pozitiv, negativ, odnos znaka i logotipa, sustav karakterističnih boja (uporaba znaka u boji i crno-bijeloj varijanti), definiciju karakterističnog pisma (primarna i eventualno sekundarna tipografija), minimalni prostor, dopuštena umanjenja, upotreba u različitim formatima /vertikalni i horizontalni – sve prikazano u svim varijantama korištenja znaka / logotipa

2. standard tipografije i fonta uz znak i logotip
Hrvatski:
Puni naziv: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Skraćeni naziv: AUK
Engleski:
Puni naziv: Academy of Arts and Culture in Osijek
Skraćeni naziv: AUK
1. opis i obrazloženje rada (do 1 kartice teksta)
2. Aplikacije idejnog rješenja
3. Potvrda o statusu studenta

Radi lakšeg objašnjenja idejnog rješenja i načina njegove uporabe, potrebno je priložiti i nekoliko fotomontaža korištenja.

Opći podaci o autoru/ici:
1. ime i prezime autora/ice, OIB, broj telefona i e-mail adresa
2. životopis
3. weblink na stranice na kojim se mogu naći dodatne informacije o autoru/ici
(* nije obavezno)

Nakon zaprimanja rada, kandidati će dobiti potvrdu o primitku sa dodijeljenom šifrom.
Pitanja vezano uz natječaj, moguće je poslati do 07. lipnja 2021. na aukos@aukos.hr, u nazivu e-maila potrebno je navesti skraćenicu „Vizualni identitet AUK – pitanja“.
______________________________________________________________________________
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Ulica kralja Petra Svačića 1f
31000 Osijek
www.aukos.unios.hr
________________________________________________________________