Natječaj za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2024.

Natječaj je otvoren od 20. ožujka 2023. do 31. srpnja 2023.

Hrvatska pošta raspisuje natječaj za izradu likovnih/grafičkih rješenja prigodnih poštanskih maraka Republike Hrvatske za 2024. te ovim putem poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju natječajne uvjete da se odazovu na ovaj poziv. Natječaj, kojim se traže likovna/grafička rješenja za ukupno 12 izdanja prigodnih maraka, otvoren je od 20. ožujka, a krajnji rok za predaju natječajnih radova je 31. srpnja 2023. godine. Povjerenstvo za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka RH donijet će odluku o izboru likovnog/grafičkog rješenja najkasnije do 27. listopada 2023. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Hrvatske pošte u roku od 14 dana od dana donošenja odluke o izboru likovnog/grafičkog rješenja.

Pravila natječaja s popisom izdanja prigodnih poštanskih maraka koja su predmet natječaja, kao i tekst izjave o izvoru autorskih prava koju svaki sudionik natječaja mora popuniti mogu se naći na linkovima:

  1. https://www.posta.hr/UserDocsImages/posta/vijesti/NATJECAJ_MARKE/NATJE%C4%8CAJ%202024%20FINAL%20LK.pdf
  2. https://www.posta.hr/default.aspx?id=8797

 

Više: https://www.posta.hr/natjecaj-za-likovna-graficka-rjesenja-prigodnih-postanskih-maraka-za-2024/9986