NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: STUČNI SURADNIK ULUPUH-a

Na temelju članka 8. Statuta ULUPUH-a, predsjednica ULUPUH-a raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika stručni suradnik ULUPUH-a

1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme pola radnog vremena (5 sati dnevno) s mogućnošću stalnog zaposlenja.

Stručni suradnik ULUPUH-a
– pomaže Tajniku ULUPUH-a i predsjedniku ULUPUH-a, u vođenju ureda i rada umjetničkih sekcija
– sudjeluje u pripremi i provedbi natječaja za izložbe, umjetničke projekte, i u izdavačkoj djelatnosti
– priprema natječajnu dokumentaciju za Umjetničke projekte financirane iz državnog i Gradskog proračuna
– koordinira poslove nabave, planira i razrađuje troškovnike produkcije izložbi i projekata
– sudjeluje u izradi izvješća o realizaciji programa i izvještajnoj dokumentaciju za Umjetničke projekte financirane iz Državnog i Gradskog proračuna
– vodi poslove prihvata i evidenciji pristiglih radova za izložbe
– administrativni poslovi dokumentiranja projekata udruge
– financijski i administrativni poslovi Udruge i svakodnevna komunikacija sa članovima umjetnicima
– sudjeluje u pripremi i izvršnoj produkciji svih izložbi i popratnih programa
– sudjeluje u organizaciji svih javnih nastupa, promocija, presskonferencija i sl.
– koordinira rad s dobavljačima i autorima i izvršiteljima
– prati promjene i izmjene zakona vezane uz umjetnost i poticanje kulturno umjetničke djelatnosti, te autorskih prava i prava samostalnih umjetnika
– prati promjene i izmjene zakona vezane uz Udruge i neprofitabilni sektor u kulturi.

UVJETI:
- magistar/magistra povijesti umjetnosti (VSS) ili
- magistar/magistra i ili prvostupnik Ekonomski fakultet, menadžmenta u kulturi, marketing ili studija produkcije,
 – aktivno znanje engleskog jezika
 – napredno poznavanje rada na računalu
 – radno iskustvo (godinu dana, djelatnik u kulturi)

Probni rok: 6 mjeseci

Prednost će imati kandidati s izraženim organizacijskim i administrativnim sposobnostima, interesom za upravljanje u kulturi te rad u neprofitnom sektoru.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave na natječaj (kratko motivacijsko pismo i biografija) podnose se u roku od 14 dana od dana objave ovog natječaja (do 14. 07. 2023. godine) na adresu elektronske pošte: ulupuh@zg.t-com.hr (poruku nasloviti: „Za natječaj- stručni suradnik“).

Mogućnost zaposlenja na neodređeno.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatu izbora pristupnici će biti obaviješteni putem elektronske pošte u zakonskom roku.

Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a