Umjetnički savjet

Umjetnički savjet ULUPUH-a brine o kvaliteti umjetničkih djelatnosti, programima i kriterijima, a čine ga predsjednici umjetničkih savjeta sekcija s mandatom od dvije godine. Umjetnički savjet ULUPUH-a od studenog 2018. godine djeluje u sastavu:

Mario Beusan (oblikovanje plemenitih kovina i umjetnički nakit) – predsjednik

Filip Tadin (kiparstvo) – 1. potpredsjednik

Maja Strgar Kurečić (fotografija) – 2. potpredsjednica

Dinka Jeričević (kazalište i film)

Guido Quien (studijska sekcija)

Sanja Bachrach Krištofić (multimedija i intermedija)

Jadranka Hlupić Dujmušić (oblikovanje odijevanja)

Andreja Deskar (tekstilno stvaralaštvo)

Ivan Antunović (grafički dizajn i vizualne komunikacije)

Mirna Grubišić (produkt dizajn)

Aleksandar Žiljak (ilustracija, strip, karikatura, primijenjeno slikarstvo i animirani film)

Marina Tudjina Badurina (keramika, porculan i staklo)