Upravni odbor

Upravni odbor ULUPUH-a čine izabrani predstavnici ULUPUH-ovih sekcija (iz svake aktivne sekcije po jedan predstavnik). Mandat Upravnog odbora traje dvije godine a od listopada 2020. godine djeluje u sastavu:

Ivana Bakal, predsjednica
https://ulupuh.hr/clanovi/bakal-ivana/

Iva Körbler, 1. potpredsjednica

Davor Klarić, 2. potpredsjednik

Anastazija Debelli

Ada Kezić
https://ulupuh.hr/clanovi/kezic-ada/

Mario Aničić

Janko Belaj
https://ulupuh.hr/clanovi/belaj-janko/

Tatjana Grgurina Vučetić

Nenad Glavan

Snježana Pokos Vujec

Aleksandar Žiljak

Sonja Turner Fegić

 

ODLUKE 17. SASTANKA UPRAVNOG ODBORA ODRŽANOG 23. LIPNJA 2022. GODINE

  1. Usvajanje izložbenog i izdavačkog programa za 2023. godinu.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio izbor Umjetničkog savjeta za programe ULUPUH-a z a2023 godinu, izabrana su 4 izdavačka projekta, 12 izložbenih projekta za Galeriju ULUPUH (+ 2 termina za Zagrebački salon i Edu studentske radionice), 4 izložbena projekta za Galeriju Permanenta, 4 izložbena projekta za druge prostorima i 6 projekta.

  1. Izvještaj sa sastanka s HDLU-om vezano uz sanaciju dvorca Sixta u Jakovlju.

HDLU je dobio bespovratna sredstva u iznosu 14.818.750,00 kn za početak konstruktivne obnove  i sanacije nakon potresa iz Fondova EU, to je tek prva faza projekta renovacije. Naši korisnici atelijera su pismeno obaviješteni da moraju iseliti stvari i opremu do 01. 09. 2022. kada je planiran početak radova na dvorcu. Ivana Bakal zatražila je da keramička sekcija razradi projekt kojima bi se dokumentirala umjetnička keramika koja se nalaze u dvorcu. Dogovoreno je istraživanje skladišnog prostora u koji će se izmjestiti navedene zbirke keramike za vrijeme renovacije kao i oprema koja se nalazi u Dvorca.

  1. Usvajanje financijskog izvještaja za 2021.

Usvojen je financijski izvještaj za 2021.

  1. Usvajanje financijskog plana za 2023. i rebalansa za 2022. godinu.

Nakon manjih korekcija usvojen je financijski plan e- mailom za 2023. i rebalans financijskog plana za 2022. ( 7 glasova glasalo je za, 1 galas protiv, predsjednik sekcije za grafički dizajn Mario Aničić ) reducirani su troškovi obrade tiskovina te je otkazna je ta usluga a povećani su troškovi energije zbog učestalih poskupljenja. Rebalans financijskog plana za 2022. godinu se radio zbog EU projekta koji je u pripremi i trebao bi krenuti uskoro.

  1. Članarina u EUR-ima za 2023. godinu

Usvojena je odluka da će članarina iznositi 40 eura od 2023. godine, a potvrde za porezne olakšice na autorske honorare će biti besplatne.

  1. Razno.

Ispisani su članovi Dalibor Laginja i Iva Korenčić, na vlastiti zahtjev.