Upravni odbor

Upravni odbor ULUPUH-a čine izabrani predstavnici ULUPUH-ovih sekcija (iz svake aktivne sekcije po jedan predstavnik). Mandat Upravnog odbora traje dvije godine a od listopada 2020. godine djeluje u sastavu:

Ivana Bakal, predsjednica
https://ulupuh.hr/clanovi/bakal-ivana/

Iva Körbler, 1. potpredsjednica

Davor Klarić, 2. potpredsjednik

Anastazija Debelli

Ada Kezić
https://ulupuh.hr/clanovi/kezic-ada/

Mario Aničić

Janko Belaj
https://ulupuh.hr/clanovi/belaj-janko/

Tatjana Grgurina Vučetić

Nenad Glavan

Snježana Pokos Vujec

Aleksandar Žiljak

Sonja Turner Fegić

 

Odluke 15. sastanka Upravnog odbora ULUPUH-a održanog 28. ožujka 2022. godine.

  1. Raspodjela sredstava za izložbene programe u 2022. godini.

Samostalne izložbe dobile su potporu u iznosu 7.540,00 kn
Skupne izložbe do tri člana dobile su potporu u iznosu 8.000,00 kn
Skupne izložbe dobile su potporu u iznosu 9.300,00 kn

  1. Otpis potraživanja dijela dugovanja starijih članova za članarine.

Članovima starijim od 70 godina koji duguju članarinu a koji su danas zasigurno u mirovini ( članovi rođeni između 1929 i 1952 godine) otpisana su potraživanja za članarinu. Isti članovi nikada nisu dostavili rješenje o mirovini, ukupan iznos tih potraživanja iznosi 259.500,00 kn.

  1. Razno.

Akcijskom prodajom knjiga za pomoć izbjeglicama uslijed Ukrajinske krize do sada je prikupljeno 2.236,00 kn.  Akcija je produžena do 01. 04. 2022. sva sredstva od prodaje knjiga biti će u cijelosti uplaćena na račun Crvenog križa. Keramička sekcija organizirala je inicijativu aukcije umjetničkih radova članova svoje sekcije, a od čije bi se prodaje donirala sredstva za izbjeglice iz Ukrajine. Ugovor o radu s djelatnicom Katarinom Dimšić, stručnom suradnicom zaposlenom u Tajništvu ULUPUH-a, produžit će se na 6 mjeseci, na nepuno radno vrijeme.