Poziv na predavanje: Porezni okvir za djelovanje likovnih umjetnika u Hrvatskoj

Pozivamo vas na sudjelovanje na sljedećem predavanju u sklopu edukativnog programa „Osposobljavanje vizualnih umjetnika za rad u kulturnim i kreativnim industrijama“ u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika:

Jagoda Lušić (Revizija J. Lušić d.o.o.): Porezni okvir za djelovanje likovnih umjetnika u Hrvatskoj

Seminar će se održati 11. 3. 2020. od 15:00 do 17:00 na Visokom učilištu Algebra, Ilica 242 (crna zgrada, predavaonica na 2. katu).
Na predavanju može sudjelovati 100 sudionika uživo i 100 putem live streama.

Prijave su obavezne: OVDJE (prijave do 4. 3. 2020.)

Edukativni program je namijenjen prvenstveno članovima HDLU-a, no prijaviti se mogu i svi ostali zainteresirani umjetnici, članovi ostalih udruženja likovnih umjetnika iz RH te studenti likovnih akademija, koji će biti prihvaćeni u slučaju raspoloživih mjesta.
Sudjelovanje je moguće na svim ili na pojedinim radionicama i seminarima u okviru edukativnog programa, ovisno o preferencijama i potrebama sudionika.
Prijave za pojedine seminare odnosno radionice zatvorit će se 1 tjedan prije početka, kada ćete na e-mail zaprimiti potvrdu o sudjelovanju ili uvrštenju na rezervnu listu, u slučaju odustajanja drugih polaznika.

Kontakt osoba za sva pitanja vezana uz edukativni program:
Jelena Bračun, koordinatorica projekata
jelena@hdlu.hr
0984746340