Rezultati za dodjelu jednokratne potpore članovima ULUPUH-a u 2021. godini

Ministarstvo kulture i medija osiguralo je potpore za nezavisne profesionalce, umjetnike koji djeluju honorarno kao freelanceri, a koji su dokazali da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti u 2021. godini.

Iznos jednokratne potpore iznosi 8.000,00 kn.

Nakon uplate sredstava i Državnog proračuna na račun ULUPUH-a, sredstva će biti doznačena članovima koji su zadovoljili uvjete natječaja.

Popis članova koji su ostvarili potporu:

 1. Antonio Grgić
 2. Branka Hollingsworth
 3. Damjan Šporčić
 4. Dario Pustaj
 5. Demirel Pašalić
 6. Dijana Rajković
 7. Dubravaka Skvrce
 8. Gordana Gredičak Šojat
 9. Igor Tomljenović
 10. Iva Šimunović Lisak
 11. Ivan Ivan
 12. Ivan Richter
 13. Jelena Balić
 14. Julijana Rodić Ozimec
 15. Kristina Pavlović
 16. Ljiljana Barberić
 17. Marija Koprtla
 18. Marko Pinjuh
 19. Miroslav Petković
 20. Nataša Hrust
 21. Nataša Knežević
 22. Nenad Nef
 23. Neva Lukić
 24. Nika Šimičić
 25. Petar Sabol
 26. Petar Sugović
 27. Romana Kenđelić
 28. Sabina Obrst Krilić
 29. Sandra Dekanić
 30. Sara Salamon
 31. Siniša Sunara
 32. Snježana Hladni
 33. Sonja Obradović
 34. Sonja Turner Fegić
 35. Velimir Mikac
 36. Vesna Rožman-Postić
 37. Walter Sirotić
 38. Willem Miličević