Rezultati javnog poziva za dodjelu jednokratne potpore članovima ULUPUH-a

Ministarstvo kulture osiguralo je potpore za nezavisne profesionalce, umjetnike koji djeluju honorarno kao freelanceri, a koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim mjerama potpora Ministarstva kulture.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore, strukovne udruge će uplatiti sredstva svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji su dokazali da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Iznos više jednokratne potpore je 10.000 kn, a niže 5.000 kn.

Nakon uplate sredstava iz Državnog proračuna na račun ULUPUH-a, sredstva će biti doznačena članovima koji su zadovoljili uvjete natječaja.

Popis članova koji su ostvarili potporu:

Aguero Marino Patricio Alejandro     10.000,00 kn

Balić Jelena                                            10.000,00 kn

Barberić Ljiljana                                   10.000,00 kn

Debelli Anastazija                                  5.000,00 kn

Gredičak Šojat Gordana                     10.000,00 kn

Grgić Hrvoje                                           5.000,00 kn

Hladni Snježana                                   10.000,00 kn

Hršak-Tilošanec Tajana                       5.000,00 kn

Hrust Nataša                                        10.000,00 kn

Ivan Ivan                                               10.000,00 kn

Ivanović Klara                                        5.000,00 kn

Kijurko Lorna                                       10.000,00 kn

Knežević Nataša                                 10.000,00 kn

Leone Fabio                                        5.000,00 kn

Lukić Neva                                         10.000,00 kn

Martinić Miro                                     10.000,00 kn

Mikac Velimir                                     10.000,00 kn

Mišan Liberta                                     10.000,00 kn

Obrst Krilić Sabina                            10.000,00 kn

Pavlović Kristina                                10.000,00 kn

Petković Miroslav                              10.000,00 kn

Pinjuh Marko                                     10.000,00 kn

Prekalj Jelena                                       5.000,00 kn

Pustaj Dario                                       10.000,00 kn

Rajković Dijana                                  10.000,00 kn

Rebac Vančo                                     10.000,00 kn

Richter Ivan                                       10.000,00 kn

Ružić Hrvoje                                      10.000,00 kn

Sabol Petar                                        10.000,00 kn

Salamon Sara                                   10.000,00 kn

Skvrce Dubravka                              10.000,00 kn

Sugović Petar                                      5.000,00 kn

Sunara Siniša                                      5.000,00 kn

Šarčević Nevenka                              5.000,00 kn

Šimičić Nika                                      10.000,00 kn

Šimunović Lisak Iva                         10.000,00 kn

Šolić Nikola                                        5.000,00 kn

Šporčić Damjan                               10.000,00 kn

Šunjić Kudin Katja                           10.000,00 kn

Tomljenović Igor                              10.000,00 kn

Vekić Mirta                                         5.000,00 kn

Vuksanović Bojana                            5.000,00 kn

Wagner Elizabeta                              5.000,00 kn