SANJA IVEKOVIĆ DOBITNICA JE NAGRADE GRADA ZAGREBA ZA 2022. GODINU

Sanja Iveković, multimedijalna umjetnica, performerica i aktivistica, članica Sekcije za grafički dizajn i vizualne komunikacije te Sekcije za multimediju i intermediju ULUPUH-a, dobitnica je Nagrade Grada Zagreba za 2022. godinu.

Od sedamdesetih godina aktivna je kako na hrvatskoj i jugoslavenskoj, tako i na međunarodnoj umjetničkoj sceni, a njezini radovi zastupljeni su u kolekcijama vodećih svjetskih muzeja suvremene umjetnosti.
Karakteristika njezinih radova upotreba je raznolikih umjetničkih medija: intervencija u javnom prostoru, videa, performansa, kolaža, participativne umjetnosti, a neke od osnovnih tematskih okosnica su društvene reprezentacije ženskosti, ženska povijest, nasilje nad ženama, odnos suvremenosti i prošlosti, naročito povijesti antifašizma i socijalizma.
Čestitamo!
Dobitnici na stranicama Grada Zagreba:
Foto: preuzeto sa https://hr.wikipedia.org/wiki/Sanja_Ivekovi%C4%87