Arhitektura

Kriteriji za prijem u Sekciju:

  • 1 veći realizirani projekt; ili
  • 2 manja realizirana projekta; ili
  • veći broj kvalitetnih projekata (ne moraju biti realizirani)
Članovi