Fotografija

Predsjednik: Janko Belaj

Potpredsjednik: Anto Magzan

Umjetnički savjet: Miro Martinić, Dag Oršić, Saša Četković

 

Kriterij za prijem

 • za kandidate koji djeluju kao fotografi
  – mapa profesionalnih naručenih radova (10 do 15 fotografija)
  – mapa samoiniciranih umjetničkih radova (10 do 15 fotografija)
  – opširna stručna biografija
 • za kandidate koji profesionalno djeluju u srodnim djelatnostima: kamermani/snimatelji/profesori fotografije/urednici fotografije
  – mapa samoiniciranih umjetničkih radova (20 do 30 fotografija)
  – opširna stručna biografija s mogućom web-poveznicom na ostvarenja u vlastitom području djelovanja (skraćeni URL i/ili QR kôd)

Preporučamo kandidatima da mape svedu na dvije do tri autorske cjeline. Fotografije trebaju biti profesionalno prezentirane (portfolio ili mapa) dimenzija kraće stranice ne manje od 30cm te duže stranice ne dulje od 70cm.

Ukoliko kandidat ima više radova objavljenih u raznim većim publikacijama, opširnoj stručnoj biografiji je dostatno priložiti kopije/izvatke naslovnice, impressuma i izbor objavljenih djela – nije potrebno slati cijele publikacije. Kopije/izvatke je moguće dostaviti i na USB-memoriji čitljivoj na svim platformama.

 

O Sekciji

Sekcija za fotografiju djeluje u sastavu ULUPUH-a od njegova osnutka, 1950. godine, a danas je sa svojih oko 220 članova među najbrojnijim sekcijama u udruzi. U proteklih 60 godina kroz nju su prošla najuglednija imena hrvatske fotografije (Tošo Dabac, Mladen Grčević, Nenad Gattin, Milan Pavić…). I danas se mnogi, osobito nakon pojave digitalne fotografije koja je medij učinila ekonomičnim i dostupnim, žele učlaniti u ovu Sekciju, pa ona svake godine bilježi najveći broj kandidata za prijem. Pomnim odabirom prijavljenih kandidata Savjet nastoji očuvati visok umjetnički nivo Sekcije. Njeni se kriteriji mogu možda najbolje očitati na izložbi AKTUALNO, koja se bijenalno održava od 2008. godine.

Stranica Sekcije na Facebooku: ULUPUH-Fotografija

Članovi