Grafički dizajn i vizualne komunikacije

Predsjednik: Antonio Dolić

Potpredsjednik: Branimir Kolarek

Umjetnički savjet: Mario Aničić, Igor Stanišljević, Sanja Rocco

 

Kriteriji za prijem u Sekciju

  • 15 realiziranih manjih radova (jednostavni vizualni identitet, tiskana sredstva promocije/ komunikacije, izdavaštvo, ambalaža, signalistika, oglašavanje, dizajn za film ili elektroničke medije/ multimediju ili internet te ostali jednostavni specifični segmenti vizualnih komunikacija) ili
  • 3 kompleksnija rada (složeni vizualni identitet sa sustavom aplikacija i grafičkim standardima tvrtke/proizvoda/ marke, biblioteke, serije proizvoda, složene signalistike, oglašivačke ili promotivne kampanje, filmske ili video produkcije, multimedije ili internet stranica te ostalih specifičnih segmenata vizualnih komunikacija)
    *moguće je priložiti kombinaciju: 10 manjih radova + 1 kompleksan ili 5 manjih radova + 2 kompleksna rada

Pri vrednovanju će se uzimati u obzir i:

  • nagrade na natječajima u zemlji i inozemstvu uz uvjet stručnog ocjenjivačkog suda;
  • sudjelovanje na selektiranim izložbama u zemlji i inozemstvu;
  • objavljeni radovi u relevantnim publikacijama sa stručnim uredništvom.

Priložiti opširnu stručnu biografiju.

 

O sekciji

Sekciju čini stotinjak članova, grafičkih dizajnera. Po brojnosti članstva ali i po postignućima jedna je od najvećih u ULUPUH-u. Sekcija je 1975. godine pokrenula izložbu grafičkog dizajna “Zgraf” (www.zgraf.hr) na republičkoj razini bivše Federacije. Već je Zgraf 2 postao međunarodna izložba koja je ubrzo dobila zasluženi svjetski ugled. Zgraf 7 održavao se u ratnim uvjetima 1991. te je onemogućen nesmetan dolazak svih gostiju. ULUPUH, odnosno Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije, 1994. godine postaju i pravni sljedbenici odnosno organizatori Zgraf-a. Stanje se stabiliziralo te su od 1995. održani Zgraf 8, 9 i jubilarni 10. Zgraf 2008. godine. Organizirani su pod pokroviteljstvom Skupštine grada Zagreba i Međunarodnog vijeća udruženja grafičkog dizajna – ICOGRADA-e.
Uz rad na Zgrafu, Sekcija pridonosi poboljšanju organizacijske strukture udruženja, vođenja i predstavljanja ULUPUH-a, vodeći računa o Statutu i Pravilniku rada. Sa stajališta razvoja struke Sekcija prati i aktualizira bitne promjene u proizvodnim odnosima društva, pridajući posebnu pažnju kulturološkim aspektima, te ima za cilj afirmaciju grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija u svim područjima društvenog života kao i unapređenje i zaštitu struke.

Linkovi

Smjernice za izračun cijena djela dizajna

Članovi