Ilustracija, karikatura, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo

Kriteriji za prijem u Sekciju:

A) za ilustraciju i strip:

 • 40 radova od kojih najmanje pola mora biti objavljeno.
 • Od 20 objavljenih radova, dio radova može biti iz kolektivnog umjetničkog djela, i to u omjeru tri kolektivna rada umjesto jednog samostalnog. Najveći udio kolektivnih priloženih radova može biti 30 radova iz kolektivnog umjetničkog djela.
 • Poželjno je da objavljeni radovi budu popraćeni fotokopijama ugovora ili ovjerenim izjavama izdavača;
  poželjno je da što veći broj radova budu originali.
 • Ako autor radi pretežno u digitalnim tehnikama treba (unutar navedene kvote ili dodatno) priložiti najmanje 10 radova ili (dodatno) skica izvedenih u tradicionalnim tehnikama (olovka, tuš, tempera, itd.).

B) za karikaturu:

 • 40 radova od kojih najmanje pola mora biti objavljeno ili izloženo na međunarodnim, žiriranim izložbama karikature tako da 1 izložba pokriva 5 radova. Broj do potrebnih 40 radova pokriva se sa neobjavljenim radovima.
 • Poželjno je da objavljeni radovi budu popraćeni fotokopijama ugovora ili ovjerenim izjavama izdavača; poželjno je da što veći broj radova budu originali. Radove sa izložbi popratiti sa katalogom.
 • Ako autor radi pretežno u digitalnim tehnikama treba (unutar navedene kvote ili dodatno) priložiti najmanje 10 radova ili (dodatno) skica izvedenih u tradicionalnim tehnikama (olovka, tuš, tempera, itd.).

C) za animirani film (klasične i digitalne tehnike, stop-animacija):

 • Fotokopije ugovora o sudjelovanju u izradi animiranog filma (kolektivnog umjetničkog djela).
 • 10 idejnih ili izvedbenih rješenja likova i/ili 20 izvedenih scenografija (odnosno segmenata u slučaju složenih scenografija) i/ili 1 kompletno autorski film u kojem je kandidat autor većine elemenata filma (minimalno trajanje: 2 minute).
 • U obzir dolaze crtači likova, scenografi, animatori i autori projekta.
 • Radove je potrebno prezentirati putem videa (format MPEG 4), isprinta/snapshota kadrova, character sheetova i sl.
 • Poželjno je da bude priloženo što više originala, razvojne dokumentacije i skica (foto dokumentacije za stop-animaciju).
 • Ukoliko su prezentirani materijali kolektivno djelo grupe autora, potrebno je da kandidat točno naznači elemente koji su njegovo djelo (npr: koji likovi, scenografija u kojim kadrovima, animacija čega i u kojim kadrovima itd.).

D) za primijenjeno slikarstvo:

 • Minimalno 10 naručenih radova sa skicama. Od toga minimalno 5 radova treba biti popraćeno fotokopijama ugovora. U obzir dolaze vitraji, mozaici, zidno oslikavanje, oslikavanje transportnih sredstava i sl. Obavezno je priložiti fotografije radova.
 • Od priloženih radova najviše polovina može biti iz kolektivnog umjetničkog djela, također u omjeru tri kolektivna rada umjesto jednog samostalnog. Najveći udio kolektivnih priloženih radova može biti 15.Pod kolektivno umjetničko djelo podrazumijeva se umjetnička suradnja, koautorstvo. (Na primjer tuširanje, koloriranje crteža drugog autora…)

Za sve je kategorije potrebna opširna stručna biografija. Osnovni kriteriji su kreativnost i crtež. Molimo da se radovi ne donose na CD ili DVD mediju (osim aplikanata za animirani film).

O SEKCIJI:

Članovi ULUPUHa koji su stvarali na područjima ilustracije, animiranog filma, karikature ili stripa nekada su se okupljali unutar Sekcije za grafički dizajn i vizualne komunikacije. Posebna “Sekcija za primijenjeno slikarstvo, ilustraciju, karikaturu, strip i animirani film” u obliku u kakvom djeluje i danas osnovana je 1997. godine. Ona danas predstavlja ovlaštenu strukovnu udrugu za primjenjene umjetnike opredjeljene za discipline navedene u njenom naslovu. Osim podrške svojim članovima u ostvarivanju nekih prava, sekcija radi na unapređivanju izlagačke aktivnosti u oblasti svoje domene i poboljšanju poslovne komponente profesije svojih članova.

SUKLADNO TOME SEKCIJA TRAŽI OSOBU KOJA BI RADILA KAO AGENT/POSREDNIK I KAO TAKVA PREZENTIRALA NJENE ČLANOVE POTENCIJALNIM POSLODAVCIMA. (zainteresirani se mogu javiti na ulupuh@zg.t-com.hr)

PROJEKTI sekcije:

 • Katalog hrvatskih ilustratora
 • Katalog izložbe hrvatske ilustracije za djecu i mlade
 • Putujuća izložba ilustracija
 • Izložba “Hrvatska ilustracija u svijetu”

CJENIK ilustratorskih usluga moguće vidjeti na linku ovdje

Članovi