Kiparstvo

Predsjednica: Anastazija Debelli

Potpredsjednik: Relja Rajković

Umjetnički savjet: Filip Tadin, Željko Zima, Gordana Čep

 

Kriteriji za prijem u Sekciju

  • 7 radova, a ako su radovi većeg formata, kandidati dostavljaju fotografije i skice radova;
  • opširna stručna biografija.
Članovi