Kiparstvo

Predsjednica: Anastazija Debelli

Potpredsjednik: Darijus Peroš

Umjetnički savjet: Željko Zima, Antonio Grgić, Relja Rajković

 

Kriteriji za prijem u Sekciju

  • 7 radova, a ako su radovi većeg formata, kandidati dostavljaju fotografije i skice radova;
  • opširna stručna biografija.
Članovi