Multimedija i intermedija

Predsjednik: Nenad Glavan

Potpredsjednik: Petra Slobodnjak

Umjetnički savjet: Sanja Bachrach Krištofić, Dubravko Kuhta, Ivan Marušić Klif


Kriteriji za prijem u Sekciju

Multimedijalno stvaralaštvo podrazumijeva istovremenu uporabu više medija (npr. audio/video instalacije, interaktivne računalne aplikacije, video igre…) ili nekonvencionalno propitivanje jednog od medija koristeći pristup drugog (npr. video skulptura). Intermedijalno stvaralaštvo podrazumijeva interdisciplinarnu umjetničku praksu kojom se ukidaju granice dominantnih umjetničkih formi, i prakticiraju inovativni oblici realizacije umjetničkih radova (npr. vizualna poezija, socijalna skulptura, izvedbene umjetnosti). U oba slučaja naglasak je na inovativnim umjetničkim praksama.

Prijavljeni radovi ocjenjivat će se prema sljedećim kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima izvrsnosti umjetničkog i primijenjeno-umjetničkog djelovanja:

KVANTITATIVNI KRITERIJI

  1. a) 3 samostalna projekta/izložbe/izvedbe/relevantne online publikacije ili
  2. b) 5 skupnih projekata ili
  3. c) 2 samostalna i 2 skupna projekta/izložbe/izvedbe ili
  4. d) 5 skupnih žiriranih izložbi;

KVALITATIVNI KRITERIJI
Potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju/prezentaciju radova kao i opširnu stručnu biografiju.

Ocjenjuje se:
1. Izvornost rada u smislu njegove inovativnosti s obzirom na postojeće spoznaje u području multimedijskog i/ili intermedijskog umjetničkog stvaralaštva;
2. Umjetnička relevantnost, te društvena i strukovna aktualnost stvaralačkog djelovanja;
3. Korištenje metodologije multimedijalnog i/ili intermedijalnog istraživanja koja je uobičajena i primjerena definiciji multimedijskog i/ili intermedijskog stvaralaštva.
4. Razina produkcijske i tehničke dotjeranosti rada.

 

O sekciji

Sekcija za multimediju i intermediju “najmlađa” je ULUPUH-ova sekcija nastala prije krajem 90-tih na inicijativu nekolicine članova i autorskog dvojca Bachrach & Krištofić koji su kroz vlastiti rad osjetili potrebu za stvaranjem sekcije šire i fleksibilnije platforme od onih postojećih, sukladno potrebama vremena.

Ova je sekcija namjenjena autorima raznorodnih područja (fotografija, dizajn, arhitektura, povijest umjetnosti, kazalište…) koji u svom radu kombiniraju tehnike i strategije više medija: grafički/3D dizajn, zvuk, sliku, pokret, riječ, animaciju.Novi koncepti mišljenja i djelovanja unutar primijenjenih umjetnosti okosnica su interesa okupljenih članova.

Članovi