Multimedija i intermedija

Predsjednik: Dubravko Kuhta

Potpredsjednik: Petra Slobodnjak

Umjetnički savjet: Sanja Bachrach Krištofić, Ivan Marušić Klif, Nenad Glavan


Kriteriji za prijem u Sekciju

Multimedijsko stvaralaštvo podrazumijeva istovremenu uporabu više medija (npr. audio/video instalacije, interaktivne računalne aplikacije, video igre…) ili nekonvencionalno propitivanje jednog od medija koristeći pristup drugog (npr. video skulptura). Intermedijsko stvaralaštvo podrazumijeva interdisciplinarnu umjetničku praksu kojom se ukidaju granice dominantnih umjetničkih formi, i prakticiraju inovativni oblici realizacije umjetničkih radova (npr. vizualna poezija, socijalna skulptura, izvedbene umjetnosti). U oba slučaja naglasak je na inovativnim umjetničkim praksama.

Prijavljeni radovi ocjenjivat će se prema sljedećim kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima izvrsnosti umjetničkog i primijenjeno-umjetničkog djelovanja:

 

KVANTITATIVNI KRITERIJI

a) 3 samostalna rada (projekt/izložba/izvedba/relevantna online publikacija) ili

b) 5 skupnih radova  (projekt/izložba/izvedba/relevantna online publikacija)   ili

c) 2 samostalna i 2 skupna rada  (projekt/izložba/izvedba/relevantna online publikacija) ili

d) radovi na 5 skupnih žiriranih izložbi;

 

KVALITATIVNI KRITERIJI

Ocjenjuje se:

  1. Izvornost rada u smislu njegove inovativnosti s obzirom na postojeće spoznaje u području multimedijskog i/ili intermedijskog umjetničkog stvaralaštva;
  2. Umjetnička relevantnost, te društvena i strukovna aktualnost stvaralačkog djelovanja;
  3. Uporaba metodologija multimedijalnih i/ili intermedijalnih, te (re)medijacijskih istraživanja i primjerenih odredbi multimedijskih/intermedijskih/(re)medijacijskih pristupa  kreativnom stvaralaštvu.
  4. Razina produkcijske i tehničke dotjeranosti rada.

U obzir dolaze i poslovi koji su naručeni, kao i marketinške kampanje ukoliko udovoljavaju kvalitativnim kriterijima. Potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju/prezentaciju radova kao i opširnu stručnu biografiju.

 

O sekciji

Sekcija za multimediju i intermediju “najmlađa” je ULUPUH-ova sekcija nastala prije krajem 90-tih na inicijativu nekolicine članova i autorskog dvojca Bachrach & Krištofić koji su kroz vlastiti rad osjetili potrebu za stvaranjem sekcije šire i fleksibilnije platforme od onih postojećih, sukladno potrebama vremena.

Ova je sekcija namjenjena autorima raznorodnih područja (fotografija, dizajn, arhitektura, povijest umjetnosti, kazalište…) koji u svom radu kombiniraju tehnike i strategije više medija: grafički/3D dizajn, zvuk, sliku, pokret, riječ, animaciju.Novi koncepti mišljenja i djelovanja unutar primijenjenih umjetnosti okosnica su interesa okupljenih članova.

Članovi