Oblikovanje arhitektonsko - urbanističkih maketa

Kriteriji za prijem u Sekciju:

 • 3 do 5 maketa ili 5 do 7 digitalnih maketa (3D vizualizacija). Ukoliko su fizičke makete većeg formata, kandidati dostavljaju fotografije maketa.
 • opširna stručna biografija.
Članovi
 • A
 • B
 • C
 • Č
 • Ć
 • D
 • Đ
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • Lj
 • M
 • N
 • Nj
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • V
 • Z
 • Ž