Oblikovanje arhitektonsko - urbanističkih maketa

Kriteriji za prijem u Sekciju:

  • 3 do 5 maketa ili 5 do 7 digitalnih maketa (3D vizualizacija). Ukoliko su fizičke makete većeg formata, kandidati dostavljaju fotografije maketa.
  • opširna stručna biografija.
Članovi