Oblikovanje igračaka i lutaka

Kriterij za prijem u Sekciju:

7 radova s područja oblikovanja igračaka i lutakam (potrebne skice i krojevi).

O Sekciji:

U vrijeme osnutka ULUPUH-a, 1950. godine, Sekcija obuhvaća djelatnost iz izrađevina od drva, metala, papira, plastičnih masa, tekstila“. Branka Hlevnjak u monografiji ULUPUH-a (“ULUPUH 1950-2010”, Zagreb, 2010.) otkriva pretpovijest društvenog djelovanja ove Sekcije u radu Aktiva za proizvodnju igračaka unutar tadašnjeg ULUH-a, odnosno njegove Sekcije za primijenjenu umjetnost. Dana 18. srpnja 1949. godine Aktiv donosi Elaborat u kojem kritizira „loše igračke, a zbog neuspjele suradnje s Ministarstvom prosvjete i poduzećem za proizvodnju igračaka «Pionir» aktiv odustaje od daljnje suradnje s Ministarstvom prosvjete, jer se njihovo stručno mišljenje oko modela igračaka u nekoliko žiriranja nije prihvatilo. „Na prijedlog druga Šeferova cijela stvar je prebačena na LIKUM, čiji je upravni odbor na svojoj sjednici od 12. 7. odlučio da se pristupi osnivanju vlastite radione dječjih igračaka koje bi se izvađale po modelima članova zadruge.“ Sekcija danas svoje djelovanje ostvaruje uglavnom kroz izložbenu aktivnost, organiziranjem skupnih ili samostalnih izložbi svojih članova, te kroz različite radioničke programe.

Članovi