Restauratorska i oblikovno - fonička djela

Kriteriji za prijem u Sekciju:

FONIČKA RESTAURATORSKA DJELA S PODRUČJA ZAŠTITE I REVITALIZACIJE ZVUKOVNIH SPOMENIKA KULTURE I FONIČKO-FUNKCIONALNOG OBLIKOVANJA:

1. Realizacija jednog kapitalnog, ili 2 velika autorska djela, ili 5 manjih autorskih djela (koautori).
2. Kandidat mora dokumentirati kontinuitet rada, ili radni staž od najmanje 5 godina – bilo samostalnog djelovanja, ili kao autor ili koautor u sklopu renomiranog i priznatog atelijera foničko-restauratorske, odnosno oblikovno-foničke djelatnosti.
3. Realizirano djelo rezultat je društvene narudžbe i sadrži:
a) specifikaciju naručenih radova, ili ugovor o autorskom djelu
b) dokaz o izvršenju, odnosno isplati naručenih, odnosno ugovorenih radova
4. Društvenim naručiocem smatraju se:
a) fondovi za kulturu – republički, gradski, županijski ili općinski
b) državna uprava, odnosno njezina povjerenstva za zaštitu kulturne baštine (Zavodi za zaštitu spomenika kulture)
c) kulturno-umjetničke, koncertne i pedagoške ustanove, državne i javne ustanove

LIKOVNA RESTAURATORSKA DJELA:

Prijam u sekciju omogućit će se kandidatu koji priloženom dokumentacijom dokaže zadovoljavajuću kvalitetu, kvantitetu i kontinuitet svog stvaralačkog rada
KVANTITETA rada se ocjenjuje prema broju i opsegu restauratorskih zahvata koje je kandidat izveo i to ovisno o:
a) vrijednosti (značaju, eventualno kategoriji) objekta koji je kandidat restaurirao, odnosno sudjelovao u restauraciji
b) statusu koji je kandidat imao prilikom izvođenja pojedinih radova (suradnik, voditelj ekipe, samostalan rad)
KVALITETA rada se ocjenjuje prema stručnosti i prema pristupu restauratorskoj problematici (očitovanoj u dokumentaciji o radovima kandidata)
KONTINUITET – ovaj kriterij zadovoljava kandidat kojemu je restauriranje osnovna djelatnost, u pravilu u neprekinutom djelovanju od 5 godina. U razmatranje se uzimaju samo podaci vidljivi iz vjerodostojne dokumentacije o radu kandidata (tekst, foto-dokumentacija, arhitektonski snimci i dr.)
Radovi koje kandidat navodi u smislu zadovoljavanja kvantitete svog rada moraju biti izvedeni na teritoriju Republike Hrvatske.

Članovi