Studijska sekcija

Predsjednica: Iva Körbler

Potpredsjednica: Barbara Vujanović

Umjetnički savjet: Branka Benčić, Elizabeta Wagner, Višnja Slavica Gabout

 

Kriteriji za prijem u sekciju

Za prijem u ovu sekciju moguće je kombinirati različite kategorije javnog djelovanja (u nastavku teksta), uz uvjet da njihov zbroj iznosi 100 bodova prema kriteriju bodovanja kako je navedeno:

  • autorski članak, esej ili kritika na području vizualnih umjetnosti objavljena u relevantnom dnevnom, tjednom tisku ili periodici; također u elektroničkim medijima – 3 boda
  • predgovor, pogovor, recenzija objavljena u katalogu izložbe, stručnoj periodici ili autorskoj knjizi na području vizualnih umjetnosti; također u elektroničkim medijima – 5 bodova
  • stručni ili znanstveni (izvorni, pregledni) rad na području vizualnih umjetnosti; također u elektroničkim medijima – 20 bodova
  • recenzija, prethodno priopćenje ili tekst izlaganja na stručnom ili znanstvenom skupu objavljen u stručnom časopisu ili zborniku; također u elektroničkim medijima – 15 bodova
  • koncepcija i realizacija relevantne monografske, tematske, autorske, problemske ili retrospektivne izložbe (kustos-ica izložbe, autorstvo teksta/predgovora kataloga izložbe i/ili kataloških jedinica) – 20 bodova
  • autorstvo publicirane knjige visoke vrijednosti na području esejistike, kritike i teorije vizualnih umjetnosti, nedvojbenog doprinosa struci te uz uvjet da je doživjela ozbiljnu stručnu recepciju i recenzije, znanstvene ili na području kritike vizualnih umjetnosti; također u elektroničkim medijima – 50 bodova
  • Umjetnički savjet sekcije ima mogućnosti i ovlasti da odbije kandidata za prijem u članstvo ako se utvrdi da kandidat bez obzira na formalno dostatan zbroj bodova autentičnošću i izvornošću svojeg djelovanja, kao i nepoštivanjem etičkog kodeksa struke ne udovoljava kriterijima kvalitete i izvrsnosti potrebnima za ulazak u Studijsku sekciju

Kandidati su zamoljeni da prilože opširnu stručnu biografiju te na gore navedeni način klasificiraju svoju djelatnost i radove.

CJENIK Studijske sekcije i Naputci za primjenu

MALA KRONOLOGIJA POSTANKA I TRAJANJA STUDIJSKE SEKCIJE ULUPUH-a

Marina Baričević

“Hrvatsko udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti osnovano je 1950. godine odvajanjem nekih članova iz ULUH-a. Samo pet godina kasnije, 1955. godine, osnovana je unutar ULUPUH-a tzv. STUDIJSKA SEKCIJA (povjesničari umjetnosti, likovni kritičari, arhitekti-teoretičari). Bilo je to doba snažnih odjeka rada i rezultata Akademije primijenjenih umjetnosti, koja je trajala koliko je trebalo za odgoj jedne izvanredne generacije studenata: Jagoda Buić, Zvonimir Lončarić, Ante Jakić Sony, Vasko Lipovac, Zlatko Bourek, Mladen Pejaković i dr. Akademija je ukinuta političkim umom 1955. i jedna kritična masa intelektualaca, pedagoga, arhitekata-teoretičara tražila je mjesto, grupu ili sekciju za nastavak teoretskog rada, polemiku, razmjenu mišljenja, akcije. Profesori Akademije (koja ni do danas nije obnovljena) bili su, među arhitektima, Zvonimir Radić, Vjenceslav Richter, Đura Kavurić. U to vrijeme, prva polovica pedesetih godina 20. stoljeća, u ULUPUH-u je najglasnija stvaralački bila grupa arhitekata (Bernardo Bernardi, Vjenceslav Richter…). Jedni su otišli u Sekciju arhitekata, drugi u Studijsku sekciju. Uz povjesničare umjetnosti i kritičare ti arhitekti – teoretici bili su snažna okosnica Studijske sekcije (Antoaneta Pasinović arhitektica-teoretičarka, Nada i Mladen Grčević teoretičari fotografije, Davor Matičević, Vladimir Crnković, Želimir Koščević i gotovo svi poznati povjesničari umjetnosti točno pedeset godina (1955-2005) promiču struku u toj sekciji ULUPUH-a.
Zadaci su nam bili: promicanje primijenjene likovne umjetnosti; odabir/valorizacija opusa za prijedloge nagrada nacionalnih i gradskih za primijenjenu umjetnost; realizacija i uređivanje internih Vijesti Udruženja; organizacija, priprema i stručni prikaz izložbi u zemlji i inozemstvu članova ULUPUH-a; pokrenuli smo ediciju “male monografije ULUPUH-a” i objavili nekoliko: Marina Baričević, Stella Skopal, Želimir Koščević, Zvonimir Lončarić, Darko Venturini, Josip Zeman, Ivan Švertasek…
Iz redova Studijske sekcije čiji su članovi bili aktivni u Udruženju te participirali u upravnim i umjetničkim tijelima bila sam ja upravo prva predsjednica ULUPUH-a čime je naša sekcija potvrdila ravnopravnost među “stvaralačkim” sekcijama.”

Članovi