Svečana dodjela Nagrade Vicko Andrić

Ministarstvo kulture i medija RH svečano će dodijeliti Nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća na području zaštite kulturne baštine za 2021. godinu u utorak, 20. rujna 2022., u 13 sati u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

Prema odluci Odbora za dodjelu Nagrade Vicko Andrić laureati za 2021. godinu su fotograf Živko Bačić, konzervatorica Zrinka Radunić i Caterina Novoselić.

Umirovljeni fotograf Konzervatorskog odjela u Splitu Živko Bačić dobio je nagradu za životno djelo koja se dodjeljuje istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Godišnju nagradu koja se dodjeljuje pojedincima za izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine dobila je konzervatorica Zrinka Radunić iz Konzervatorskog odjela u Splitu za vodstvo i nadzor izrade dokumentacije te koordinaciju složenih zahvata istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova  starog groblja u Omišu.

„Nagrada Vicko Andrić“ za doprinos lokalnoj zajednici dodijeljena je Caterini Novoselić za revitalizaciju tradicijske baštine Habjanovca, odnosno aktivnosti vezane uz sakupljanje i formiranje etnografske zbirke, istraživanje tradicijskih običaja, očuvanje tradicijskih umijeća izrade tekstila te prijenosa znanja na mlađe naraštaje.

Odbor za dodjelu „Nagrada Vicko Andrić“ djelovao je u sastavu: predsjednik Tomislav Petrinec i članovi Mirna Sabljak, Tatjana Horvatić, dr. sc. Lidija Nikočević, dr. sc. Vesna Pascuttini-Juraga, dr. sc. Viki Jakaša Borić, dr. sc. Tajana Pleše, Zdenka Predrijevac i dr. sc. Radoslav Bužančić.

Obrazloženja nagrada na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljeni-dobitnici-nagrade-vicko-andric-za-2021-godinu/22543