ULUPUH-ov natječaj za izložbe i projekte u 2023. godini – ROK 1.6.

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

www.ulupuh.hr

raspisuje

Natječaj za izložbe i projekte u 2023. godini

Rok za predaju prijava je 1.6.2022. godine (do ponoći)

 

Prijedlozi mogu uključivati:

– izložbe

– izdavačke projekte

– edukativne projekte

– međunarodne projekte u zemlji ili inozemstvu

kao i sve ostale vrste projekata (tribine, prezentacije, akcije…) koje doprinose razvoju i afirmaciji primijenjenih umjetnosti kako su obuhvaćene strukturom ULUPUH-ovih 17 sekcija.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju svi autori i autorske grupe (uključujući i studente) s područja Republike Hrvatske, kao i oni koji su svojim djelovanjem vezani uz Hrvatsku.

Svaki autor ili autorska grupa ima pravo prijave i sudjelovanja na Natječaju s najviše 3 (tri) prijedloga. U pojedinoj je kategoriji (A, B ili C) moguće prijaviti do 2 (dva) prijedloga.

 1. A) Izložba:

Prijedlog za izložbu predaje se online putem Prijavnice za izložbu (https://form.jotform.com/ulupuh/prijavnica-za-izlozbu2023 ), s priloženom traženom dokumentacijom. U Prijavnici je potrebno naznačiti za koji se prostor izložba prijavljuje: Galeriju ULUPUH, Galeriju Permanenta ili neki drugi prostor. U slučaju da se izložba prijavljuje za drugi prostor, treba u prijavnici naznačiti adresu i kontakte. Ako prijedlog prođe selekciju ULUPUH-a, od tog drugog prostora predlagatelj je dužan do kraja srpnja pribaviti pozivno pismo ili načelnu pismenu odluku da se taj program održava u drugom prostoru. Galerija ULUPUH (Ilica 13, 1. kat, Zagreb) je površine 105 m2, a Galerija Permanenta (Preradovićeva 44 (1. kat), Zagreb) je četvrtasti prostor površine 48 m2.

 1. B) Projekt (radionica, seminar, tribina, akcija, događanje …):

Prijedlozi projekata također se podnose online, putem Prijavnice za projekt (https://form.jotformeu.com/ulupuh/prijavnica-za-projekt2023 ). Prijedlog mora sadržavati:

 • Radni naziv projekta
 • Podatke o predlagatelju i realizatoru/ima projekta (biografije sa kontaktima)
 • Podatke o partnerima projekta, ako ih ima (naziv organizacije/a sa kontaktima, njihov udio u pripremi odnosno realizaciji projekta (vrste poslova i troškova koje partner pokriva)
 • Mjesto održavanja projekta
 • Vrijeme održavanja projekta
 • Kratki opis projekta (max 1500 znakova, opširniji opis po potrebi priložiti)
 • Cilj projekta
 • Faze realizacije projekta (naziv aktivnosti, kratki opis aktivnosti, vrijeme odvijanja aktivnosti, provoditelji aktivnosti)
 • Korisnici projekta (kome je projekt namijenjen)
 • Cjeloviti troškovnik projekta (u bruto iznosima)
 1. C) Izdavački projekt (knjiga, monografija…)

Prijedlozi se podnose online, putem Prijavnice za izdavački projekt (https://form.jotformeu.com/ulupuh/prijavnica-za-izdavacki-projekt2023 ), s priloženom traženom dokumentacijom. Prijedlog mora sadržavati:

 • Radni naziv projekta
 • Kratki opis projekta (max 1500 znakova, opširniji opis po potrebi priložiti)
 • Podatke o autoru i uredniku (biografije)
 • Terminski plan realizacije projekta

 

Unutar definiranih programskih kategorija potrebno je, u kontinuitetu dosadašnje prakse, problematizirati sve aspekte primijenjenih umjetnosti. Pritom će biti dobrodošle i nove percepcije, u skladu s novim umjetničkim praksama, a Umjetnički savjet će, sukladno današnjim problematikama, preferirati prijedloge čije programske koncepcije:

– uvode primjenu novih tehnologija

– promiču očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta

– promiču hrvatsku kulturu u svijetu, te se time uključuju u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte

– razvijaju društvenu odgovornost i problematiziraju teme od javnog društvenog interesa – ekologija, javni prostori

– razvijaju komunikaciju i aktivno sudjelovanje publike (interaktivni programi, edukacija, radionice za različite vrste publike), kao i prilagođenost programa djeci, mladima i osobama s invaliditetom

– promiču cjeloživotno obrazovanje (gostujuća predavanja stručnjaka iz zemlje i inozemstva, suradnja s obrazovnim i znanstvenim sektorom)

– razvijaju partnerstva, koprodukcije i umrežavanja na razini gradova i županija, a posebno ona na međunarodnoj razini (zajednički projekti s partnerima iz susjednih zemalja i EU), s preferiranjem projekata koji imaju potencijal ekonomičnosti i dugoročnosti u suradnjama

– promiču poduzetništvo u kulturi (suradnja s partnerima iz turističkog i gospodarskog sektora)

– imaju potporu iz više izvora financiranja.

Osnovni kriterij pritom je umjetnička izvrsnost.

Slikovne priloge potrebno je poslati na mail ulupuh.ured2@gmail.com s naznakom „za (naziv prijavljene izložbe/projekta)“.

Sve prijavljene prijedloge pregledat će i odabrati Umjetnički savjet ULUPUH-a. O rezultatima žiriranja kandidati će biti obaviješteni do kraja srpnja ove godine.

Rok za prijavu je 1. lipanj 2022. godine, do ponoćiNakon 1. lipnja prijavnice više neće biti dostupne.

Za sve dodatne informacije moguće je obratiti se voditeljici Galerije ULUPUH, Bella Rupena, telefonom na: 01/ 4813 746, ili e-mailom na adresu: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr

Natječaj je dopušteno objaviti ili prosljeđivati.

Galerija ULUPUH, Ilica 13, Zagreb:

Galerija Permanenta, Preradovićeva 44, Zagreb: