ULUPUH______ [PISANI RAZGOVOR] Ariana Kralj UVAŽENA KRALJICA LIKOVNE KULTURE U ZASLUŽENOJ MIROVINI

U sklopu projketa ULUPUH online Barbara Vujanović razgovarala je s Arianom Kralj, članicom Studijske sekcije ULUPUH-a. Ariana Kralj rođena je u Pragu 1949. godine gdje je živjela do svoje devete godine. Srednju školu završila je u Zagrebu, a povijest umjetnosti i njemački jezik i književnost diplomirala je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija radila je kao prevoditeljica u turizmu i industriji, a od 1979. godine započinje s djelatnošću u kulturi. Zaposlila se u LIKUM-u kao voditeljica Galerije „Ulrich“, a poslije je radila kao v. d. ravnatelja te ravnateljica svih LIKUM-ovih sastavnih jedinica (galerije, prodavaonica i ljevaonice). Nakon osnutka nove Galerije „ULUPUH“ pozvana je da bude voditeljica. Na zamolbu članova Odbora Hrvatskoga društva likovnih umjetnika preuzela je vođenje HDLU-a u razdoblju od 1992. do 1996. godine. Osnutkom Hrvatskoga muzeja arhitekture HAZU imenovana je njegovom voditeljicom. Nakon rada u Hrvatskome muzeju arhitekture zaposlila se u Ministarstvu kulture u Upravi za nakladništvo, knjižnice, informatizaciju, muzeje i likovne djelatnosti. Bavila se problematikom muzejsko-galerijskih ustanova i koordinirala pravnu regulativu u rješavanju toga profila djelatnosti. Bila je članica Organizacijskoga odbora Radne skupine „Kultura i znanost“ unutar Radne zajednice podunavskih regija koja je izradila projekt „Dunav – put kulture“ te članica Upravnoga vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja, Upravnoga vijeća Galerije „Klovićevi dvori“ i Upravnoga vijeća Hrvatskoga muzeja naivne umjetnosti. Sudjelovala je u organizacijskim odborima Salona mladih, Zagrebačkoga salona i Trijenala hrvatskoga kiparstva te je radila kao članica Stručnoga povjerenstva za priznavanje prava samostalnih umjetnika. Od 2001. godine bila je upraviteljica Gliptoteke HAZU, članica Upravnoga odbora Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, članica Upravnoga odbora Hrvatskoga dječjeg festivala, članica i predsjednica Savjeta Galerije „Milan i Ivo Steiner“ u okviru Židovske općine Zagreb, članica Odbora za Nagradu Zagrebačke banke za mlade umjetnike, predsjednica Upravnoga vijeća Muzeja Ivana Meštrovića te izvršna urednica znanstvene edicije HAZU-a „Artis Historia“. Odlikovana je 1996. godine Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, a 2004. godine dobila je Nagradu grada Zagreba kao upraviteljica Gliptoteke HAZU za pokretanje i vođenje brojnih projekata i poticanje rada mnogih muzejsko-galerijskih organizacija i ustanova s posebnim naglaskom na spajanje tradicijskih i suvremenih načina koncipiranja muzejsko-galerijske djelatnosti.

 

ULUPUH______

ORGANIZATOR ULUPUH ONLINE PROGRAMA
ULUPUH
Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
UREDNIŠTVO
Ivana Bakal, Iva Körbler, Barbara Vujanović, Mario Aničić
VIZUALNI IDENTITET I GRAFIČKI DIZAJN
Mario Aničić

[PISANI RAZGOVOR]
IZVRŠNA UREDNICA
Bella Rupena
AUTORICA
Ariana Kralj
RAZGOVOR VODILA
Barbara Vujanović

ZAGREB 2021.

Projekt ULUPUH online financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske putem Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja.