Videointervju “Dobre prakse u sudioničkom upravljanju u kulturi 1”

U prvom videointervjuu o dobrim praksama u sudioničkom upravljanju razgovarali smo s vodećim autoritetima za kulturne politike i ovu specifičnu temu javno civilnog partnerstva u RH ali i šire — Anom Žuvelom i Deom Vidović

U sklopu projekta Centar oblikovanja svakodnevice planira se izrada četiri edukativno-informativnih videa, s ciljem informiranja opće i stručne javnosti o ključnim pojmovima i dobrim praksama u sudioničkom upravljanju u kulturi.

U prvom od četiri videointervjua razgovarali smo s vodećim autoritetima o kulturnim politikama i specifičnoj temi javno civilnog partnerstva u RH ali i šire — Anom Žuvelom, znanstvenom asistenticom u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose i Deom Vidović, menadžericom u kulturi i upraviteljicom Zaklade ‘Kultura nova’. Sjajne sugovornice razjasnile su nam relativno nove i pomalo apstraktne pojmove u kulturnim politikama, a detalje pogledajte ovdje:

 

Snimanje i montaža: Miran Krčadinac Flock

Sinopsis i intervju: Bojan Mucko

Ilustracije: Lucija Ostrogović

Sugovornice: Ana Žuvela i dr.sc. Dea Vidović

Svibanj 2019.

 

Zahvaljujemo sugovornicama na ustupljenom vremenu, a ULUPUH-u i Zakladi Kultura nova na prostoru!