Blanka Dužanec / Život i djelo — bogato nasljeđe

Autorica: Marina Baričević
Urednica: Marina Baričević
Grafičko oblikovanje i priprema: Kuna zlatica
Tisak: Intergrafika, Zagreb, listopad 2013.
Naklada: 300 primjeraka
115 str, tvrdi uvez
ISBN: 978-953-327-055-5
Cijena: 23 EUR

Knjiga je stručna obrada životnog i stvaralačkog puta umjetnice Blanke Dužanec. Obrađen je njezin umjetnički opus i pedagoški rad na polju keramike. Naglašena je njezina društvena i kulturna uloga u hrv. primijenjenoj umjetnosti. Uvod za njen katalog 1976 .god. u MUO Olga Klobučar završava riječima: „Pri sagledavanju u cjelini dosadašnjeg opusa Blanka Dužanec iskrsava pred nama lik maštovitog stvaraoca — izvanrednog tehnologa i predanog pedagoga čiji će lik ostati neizbrisiv u povijesti hrvatske keramike.“ Knjiga je tvrdo ukoričena i raskošno opremljena reprodukcijama radova, crno-bijelim i u boji. Osnovni tekst Marine Baričević dopunjuju sjećanja učenika Blanke Dužanec te fotografsko sjećanje Aleksandra Kukeca na ambijent njezina doma s bogatom kolekcijom umjetnina.

“O svemu što je poduzimala, radila i postizala Blanka Dužanec pisalo se redovito u dnevnom tisku, tjednoj i mjesečnoj periodici. Danas taj press cliping ili novinski vremeplov vjerno dočarava, poput filmske trake, jedan stvaralački segment iz povijesti umjetnosti. Stoga, slobodno nam je ustvrditi kako vlastitu privilegiju za primatom u umjetnosti keramike Dužančeva je i nama ostavila u testamentu za što čestitiju obradu njezinog djela. Ta spoznaja je i odredila karakter ove monografije. Ona je dokumentarni prikaz riječju i slikom, lišena proizvoljnih analiza, subjektivnih pretjerivanja i rekonstrukcija bez podloge. Opus i pedagoški zalog Blanke Dužanec ne treba ocjenu, valoriziralo ih je vrijeme. Ali naš je dug da ga zabilježimo za sva nacionalna vremena.” (Marina Baričević, iz knjige)