Ivana Bakal: Poetika vizualnoga kazališta

Vlastita naklada: Ivana Bakal
Sunakladnik: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
Za nakladnika: Ivana Bakal
Urednica: Martina Petranović
Grafički dizajn: Mario Aničić
Recezenti: dr. sc. Igor Tretinjak, dr. sc. Silva Kalčić
Lektura: Ivana Slunjski
Tisak: Stega tisak d.o.o., Zagreb
Naklada: 200 primjeraka
Format: 165 x 235 mm, 188 stranica, meki uvez
Cijena publikacije: 35 EUR

više >

Višnja Slavica Gabout: Suvremena keramika i nove strategije

Nakladnik: Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Za nakladnika: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a
Autorica: Višnja Slavica Gabout
Tekstovi: Višnja Slavica Gabout
Recenzije: dr.sc. Barbara Vujanović, dr.sc. Zora Žbontar
Lektura: Jadranka Varošanec
Prijevod na engleski: Leo Vidmar, Višnja Slavica Gabout
Autorica izložbenih projekata (skupnih i samostalnih) na kojima se temelji knjiga: Višnja Slavica Gabout
Dizajn i priprema: Studio Kuna zlatica
Meki uvez, 156 stranica
Tisak: Kerschoffset Zagreb
Naklada: 300 primjeraka
Cijena: 20 EUR

više >

Petra Krpan: Suvremena hrvatska modna fotografija od 1990-ih do 2020-ih

Nakladnik: Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Za nakladnika: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a
Autorica: Petra Krpan
Urednice: Sunčana Tuksar i Jadranka Hlupić Dujmušić
Prijevod: Kristina Krpan
Lektura i korektura: Gala Baranović i Lucija Klanac Kisegi
Grafičko oblikovanje: Plac studio
Tisak: Sveučilišna tiskara, Zagreb, 2022.
Naklada: 200 primjeraka
Cijena: 52 EUR

više >

To sam ja! Davor Grünwald Industrijski dizajner – Industrial Designer

Nakladnik: Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Za nakladnika: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a
Autor i koncepcija: Davor Grünwald
Urednica: Branka Hlevnjak
Prijevod: Davor Grünwald
Grafičko oblikovanje: Lidija Novosel
Tisak: Tiskara Zelina d.d., Zagreb, 2021.
Naklada: 200 primjeraka
Cijena: 38 EUR – NIJE U PRODAJI

više >

Lazer Rok Lumezi : NA DVA NEBA

Nakladnik: Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Za nakladnika: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a
Autor: Lazer Rok Lumezi
Urednica: Branka Hlevnjak
Grafičko oblikovanje: Lidija Novosel
Tisak: Printera Grupa, Zagreb, studeni 2021.
Format: 16,5 x 21 cm, 88 str., meki uvez
Naklada: 350 primjeraka
Cijena: 21 EUR

više >

Mario Beusan: ARHITEKTURA / INTERIJER / DIZAJN

Nakladnik: Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Za nakladnika: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a
Autor i urednik: Mario Beusan
Tekstovi: Željka Čorak, Snješka Knežević, Jacqueline Balen, Ivan Radman, Igor Uranić, Mario Beusan
Grafička urednica: Sanja Bachrach-Krištofić
Idejno rješenje naslovnice: Mario Beusan
Grafički dizajn i obrada fotografija: Bachrach&Krištofić
Format: 24,5 x 19 cm
Obim:  120 stranica, meki uvez
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 200 primjeraka
ISBN 978-953-327-196-5

Cijena: 19 EUR

više >

Višnja Slavica Gabout: Refleksije / fotografi ULUPUH-a

Nakladnik: Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Za nakladnika: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a
Urednica: Višnja Slavica Gabout
Proslov: mr.sc Dubravka Osrečki Jakelić
Tekstovi: Višnja Slavica Gabout
Izbor tekstova i fotografija: Višnja Slavica Gabout
Foto-dokumentacija: katalozi i knjige iz arhive ULUPUH-a i iz privatne arhive autorice
Grafičko oblikovanje i priprema za tisak: Ana Zubić
Format: 148×225 mm
Obim: 136 stranica, meki uvez
Tisak: Kerschoffset d.o.o.
Naklada: 200 primjeraka
ISBN: 978-953-327-195-8
CIP zapis je dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001093913

Cijena: 19 EUR

više >

Višnja Slavica Gabout: Ivančica Cvitić Znidarčić

Nakladnik: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Zagreb
Autorica i urednica: Višnja Slavica Gabout
Proslov: prof. dr. sc. Danijel Žabčić
Fotografije: Zvonimir Zagoda, Tomislav Rastić, Amir Šepić, Nadica Eichhorn, Siniša Galar, Vladimir Šimunić
Izbor fotografija, biografskog i bibliografskog materijala te foto-dokumenata: Višnja Slavica Gabout i Ivančica Cvitić Znidarčić
Suradnice na obradi biografskog i bibliografskog materijala: Snježana Zima, Dubravka Zima i Ivana Zima
Lektura: Dubravka Zima
Grafičko oblikovanje: kuna zlatica
Tisak: Tiskara Zelina, Zagreb, ožujak 2021.
Format: 20 x 23 cm, 252 str., meki uvez
Naklada: 300 primjeraka
Cijena: 27 EUR

više >

Zlatko Kauzlarić Atač – Slikar u kazalištu

Nakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – HAZU,
Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Autorica: Martina Petranović
Urednice: Ivana Bakal, Martina Petranović
Recenzenti: Dr. sc. Ana Lederer, Akademik Tonko Maroević, Akademik Boris Senker
Grafički dizajn: Mario Aničić
Lektorica: Maja Silov Tovernić
Grafička priprema: Repro ured, Zagreb
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 400 primjeraka
Cijena: 65 EUR

više >