Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini

Ministarstvo kulture i medija raspisalo je Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini kroz kojim će se dodjeljivati potpore vizualnim umjetnicima za umjetničko istraživanje i edukaciju umjetnika, realizaciju novih radova, prezentaciju rada te poticaji umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi.

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2021. godini

 

I.

Cilj Javnog poziva je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse i  jačanju vlastitih profesionalnih kapaciteta te dodatnom jačanju kvalitete i vitalnosti područja suvremenog vizualnog stvaralaštva.

II.

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:

A/ Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti 

Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji:

A1. Umjetničko istraživanje i edukacija umjetnika

 • istraživanje i edukacija u svrhu realizacije novog rada ili projekta, razvijanje novih umjetničkih ideja i koncepcija te profesionalni umjetnički razvoj u vrijeme smanjene umjetničke aktivnosti (sudjelovanje u domaćim ili međunarodnim edukacijama, predavanjima, radionicama, seminarima i sl., u online ili offline formatu, u skladu s trenutnim epidemiološkim okolnostima i mjerama).

A2. Realizacija novih radova

 • produkcija i postprodukcija novih radova, neovisno o postojećem planu izlaganja na prethodno dogovorenoj izložbi.

A3. Prezentacija rada
Aktivnost može uključivati:

 • podizanje vidljivosti rada korištenjem digitalnih tehnologija (mrežne stranice umjetnika);
 • projekte virtualnog bilježenja i predstavljanja procesa rada umjetnika (online razgovori s umjetnikom, online vodstvo po ateljeu ili otvoreni dan ateljea) dostupne na mrežnim stranicama umjetnika ili drugim online platformama koji će omogućiti upoznavanje i uključivanje publike u procese umjetničkog rada.

B/ Poticaj umjetnicima za autorski rad na samostalnoj izložbi

 • poticaj umjetniku za autorski rad na samostalnoj izložbi dogovorenoj u suradnji s institucijom, udrugom i/ili umjetničkom organizacijom koja djeluje u polju suvremene umjetnosti u Republici Hrvatskoj, a koja se financira sredstvima državnog proračuna, temeljem pozivnog pisma ili ugovora/izjave o suradnji;
 • poticaj se odnosi na izložbu koja će se otvoriti unutar godinu dana od dana zaključenja ovog Javnog poziva.

 

III.

Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:

Kategorija A:

Aktivnost A1:

 • potpore u iznosu od 5.000,00 kn do maksimalno 25.000,00kn;

Aktivnost A2:

 • potpore u iznosu od 15.000,00 kn do maksimalno 60.000,00 kn;

Aktivnost A3:

 • potpore u iznosu od 5.000,00 kn do maksimalno 25.000,00kn.

Kategorija B:

 • sredstva u iznosu od 7.000,00 kn bit će dodijeljena onim prijaviteljima koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Pozivom.

 

IV.

Prihvatljivi predlagatelji – tko može podnijeti prijavu:

 • državljani Republike Hrvatske
 • vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, suvremene umjetničke prakse
 • umjetnici koji profesionalno djeluju više od 3 godine

Prednost prilikom razmatranja prijava imat će samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci kojima je, s obzirom na posebne okolnosti uvjetovane pandemijom koronavirusa, onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Neprihvatljive prijave:

 • jedan prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv (prijavitelji koji podnesu više prijava neće biti razmatrani);
 • u kategoriji B jedan prijavitelj može podnijeti prijavu samo za jednu izložbu koja će se otvoriti u vremenskom razdoblju koje je propisano Javnim pozivom.

Na Javni poziv mogu se prijaviti umjetnici koji zadovoljavaju gore navedene uvjete neovisno o tome jesu li ostvarili potporu na Javnom pozivu za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. ili prethodnim godinama, no prethodno ostvarena potpora bit će jedan od kriterija prilikom razmatranja prijava i dodjele potpora u 2021. godini.

V.

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućem obrascu ePrijavnice koja je dostupna na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu ePrijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Obavezni prilozi uz ePrijavnicu:

 1. potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 2. potpisana Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka
 3. životopis umjetnika
 4. umjetnički portfolio u elektroničkom obliku (pdf)
 5. detaljan opis programa/projekta koji umjetnik prijavljuje i način provedbe aktivnosti (maksimalno 5000 znakova)
 6. detaljno specificirani troškovnik programa (samo za aktivnosti A1, A2 i A3)
 7. terminski plan aktivnosti (samo za aktivnosti A1, A2 i A3)
 8. pozivno pismo, ugovor o suradnji i/ili potvrda o izlaganju u 2021. godini u vremenskom razdoblju koje je propisano ovim Pozivom (samo za aktivnost B)

 

VI.

Prijave se podnose u razdoblju od 16. veljače do 16. ožujka 2021. godine.
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima ovog Poziva i uputama za prijavitelje programa, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku (ePrijavnica) na odgovarajućem obrascu u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.

Upute za prijavitelje dostupne su na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-stvaralastva-vizualnih-umjetnika-u-2021-godini-rok-16-3-2021/20608