Katalog EduZgraf

Glavne urednice kataloga: Ivana Meštrov, Mihaela Richter
Autorica fotografija: Barbara Šarić
Dizajn i prijelom: Damir Bralić, Marko Hrastovec, Luka Reicher
Tipografija: Nikola Đurek, Delvard i Delvard, Gradient Typonine, 2011.
Papir: Magno Star
Tisak: Printera grupa, Zagreb, 2012.
139 str, meki uvez
Cijena: 11 EUR / 80,00 kn

Nastavno na novouspostavljenu Eduzgraf međunarodnu platformu grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija za studente u sklopu Zgrafa 11, osmišljen je popratni katalog koji iscrpno bilježi sve faze Eduzgraf programa, čiju su okosnicu činile međunarodna izložba ‘Krenimo od početka’, te Eduzgraf radionice i večeri. Katalog Eduzgrafa predstavlja radove studenata iz Hrvatske i regije, uz novonastale produkcije nastale u sklopu Eduzgraf radionica, odražavajući mrežu suradnji koji je čitav projekt potaknuo. Oblikovanje Eduzgraf kataloga potpisuje Damir Bralić, autor vizualnog identiteta cijelokupne Zgraf manifestacije.