Savjetovanje Ministarstva kulture i medija RH

Ministarstvo kulture i medija provodi novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

Pravilnikom se predviđa i uređuje pravo samostalnog umjetnika na odgodu revizije priznatih prava na uplatu doprinosa na temelju umjetničkog stvaralaštva i u slučaju izvanrednih okolnosti za vrijeme kojih samostalni umjetnik nije mogao umjetnički djelovati. Zbog epidemije COVID-19 u protekloj 2020. godini i u tijekom ove kalendarske godine umjetnici nisu mogli redovno obavljati umjetničku djelatnost.

e-Savjetovanje je dostupno na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16022

Javno savjetovanje je otvoreno od 23. veljače do 5. ožujka 2021. godine.

Javno savjetovanje određuje se u kraćem roku zbog nužnosti da se temeljem izmjena i dopuna Pravilnika što žurnije provede odgoda revizije prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa na temelju umjetničkog stvaralaštva s obzirom da samostalni umjetnici nisu mogli redovito umjetnički djelovati u revizijskom razdoblju od pet godina, budući da ono zahvaća i vrijeme trajanja epidemije COVID – 19, tako da će se skraćenim postupkom donošenja navedenog Pravilnika osigurati otklanjanje eventualnih štetnih posljedica za samostalne umjetnike zbog nastalih okolnosti, tj. gubitka prava na uplatu doprinosa. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika već su pisano poduprle i sa sadržajem su suglasne umjetničke strukovne udruge i Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika.