N A T J E Č A J: voditelj/ica galerijskih djelatnosti ULUPUH-a

Na temelju članka 8. Statuta ULUPUH-a, predsjednica ULUPUH-a raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem zaposlenika na radno mjesto: voditelj/ica galerijskih djelatnosti ULUPUH-a:

1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Voditelj/ica galerijskih djelatnosti ULUPUH-a obavlja slijedeće poslove:

– provodi utvrđeni izložbeni program ULUPUH-ovih galerija – surađuje s autorima i izvođačima na izradi kataloga, postavu izložbi i otvorenju; brine o pripremi, otpremi i osiguranju izložaka i izložaba; fotografski dokumentira postave izložbi i otvorenja

– provodi prijem novih članova u udrugu

– prati provedbu ostalih programa ULUPUH-a i sudjeluje u njima prema dogovoru (izdavaštvo, programi međunarodne suradnje, programi izvan ULUPUH-ovih galerija, i sl.)

– priprema materijale i sudjeluje u procesu prijava za natječaje i programska sredstva ULUPUH-a

– izrađuje godišnji plan rada galerije i izvješća za izložbene, izdavačke programe i projekte

– priprema materijale i obavlja PR za sve programe udruge

– priprema i šalje newsletter udruge

–  obavlja online prezentaciju djelatnosti ULUPUH-a i uređuje Internet stranicu udruženja www.ulupuh.hr te stranicu ULUPUH na socijalnim medijima (Facebook i Instagram)

– uređuje i održava e-mail listu te bazu stručnih i profesionalnih kontakata

– u dogovoru s Umjetničkim savjetom i Upravnim odborom udruge održava kontakte s muzejima, institucijama i pojedincima u zemlji i inozemstvu vezano za razmjenu izložbi, predavanja i ostale programe,

– prati i arhivira djelovanje članova udruge

 

UVJETI:

  • magistar/magistra povijesti umjetnosti (VSS)
  • aktivno znanje engleskog jezika komunikacijske i pisane vještine (razina C1 ili C2)
  • napredno poznavanje rada na računalu
  • radno iskustvo ( minimalno dvije godine rad u muzeju, galeriji, ili producentski poslovi u području kulture)
  • probni rad; 6 mjeseci

 

Kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • motivacijsko pismo- prijavu na natječaj
  • životopis
  • dokaz o razini obrazovanja (presliku diplome ili potvrde)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Prednost će imati kandidati s izraženim organizacijskim sposobnostima, i radnim iskustvom i poznavanjem rada u institucijama za kulturu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 dana od dana objave ( do 20. 09. 2023. godine) u na adresu: na E-mail: ulupuh@zg.t-com.hr ili ULUPUH, Preradovićeva 44/1, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatu izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH -a