Nakit u fotografiji

Od 16. prosinca 2008. do 12. siječnja 2009. u Galeriji ULUPUH mogla se pogledati izložba “Nakit u fotografiji”.

Izlagali su fotografi: Srećko Budek, Mario Krištofić, Mario Majcan, Tomislav Marić, Tomislav Rastić, Vladimira Spindler, Dag Šola Oršić i Sandra Vitaljić
i
autori unikatnog umjetničkog nakita: Davor Bajec, Stjepan Balja, Mario Beusan, Mara Borović Fabijančić, Boris Borović, Ljiljana Fabijanić, Eta Linčir, Eva Lumezi, Lazer Rok Lumezi, Zlatko Odrčić, Boris Pokos, Roman Pokos, Nenad Roban, Radovan Sredić i Davor Šuk.

Autorica izložbe (koncepcija, selekcija, predgovor i likovni postav): Maša Štrbac

Izabrane primjerke unikatnog umjetničkog nakita, radove većinom članova ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje plemenitih kovina, u fotografskom je mediju interpretiralo osam autora fotografa. Predmeti nakita i njihove fotografije izloženi su zajedno, tako „udvostručeni“ zorno predočujući opseg (i doseg) fotografske intepretacije pojedinog nakita, nudeći posjetitelju „predložak“ i njegovu „predstavu“ na uvid i usporedbu.

U predgovoru Maša Štrbac ovako je obrazložila koncepciju izložbe: «Predmet i slika koja ga predstavlja – zbilja i naša predodžba o njoj, dva su «pola» između kojih se oduvijek kreće naše spoznavanje. (…) Kao slika koja izrazito vjerno odslikava zbilju (više no bilo koja druga slika do njene pojave) i njome je uzročno potaknuta (djelovanjem svjetlosnih zraka koje se reflektiraju sa predmeta na filmski negativ), fotografija je u vrijeme svoje pojave bila savršena paradigma spoznajnog čina, onog u kojem se naša predodžba u potpunosti podudara sa zbiljom. No, to uporište (pozitivističke) vjere u mogućnost spoznaje vrlo je brzo dovedeno u pitanje: ispostavilo se, naime, da je „objektivnost“ fotografske slike iluzija, a fotografija tek svjetlosni zapis na fotosenzitivnoj površini u kojem je stvarni svijet prikazan doduše uvjerljivo, ali ipak preobražen: bez treće dimenzije (dubine), bez pokreta, vidljiv tek kao isječak, u drugačijem (uglavnom umanjenom) mjerilu. Danas više ne vjerujemo u cjelovitost naše slike svijeta, prije u mnoštvo njenih fragmentiranih, nedostatnih prikaza (predstava), ali fotografija je unatoč tomu, zahvaljujući visokom stupnju vizualne sličnosti sa zbiljom, zadržala važnu ulogu u našem predstavljanju svijeta, onda kada ga želimo prikazati „objektivno“: kao novinska, reportažna fotografija koja prikazuje stvarne ljude i događaje, kao reklamna fotografija koja uvjerava u istinitost kvalitete proizvoda kojeg reklamira i kao nezaobilazni oblik svake dokumentacije. Na ovoj su izložbi (umjetnički) predmet i njegova (fotografska) predstava postavljeni zajedno, jedan uz drugog, a fotografiji je povjerena sasvim drugačija uloga – da bude posrednikom istine o predmetu, ali one umjetničke istine, onako kako ju vidi i uobličava fotografskim sredstvima pojedini autor-fotograf. » (cjeloviti tekst predgovora moguće je pročitati OVDJE)

U prilogu: fotografije s otvorenja, postav izložbe i izbor izloženih radova kako slijedi:

Roman Pokos: ogrlica, srebro, koža, razni umetci (drvo, srebro, plastika)
Autor fotografije: Tomislav Marić

Eva Lumezi: naušnica, srebro
Autor fotografije: Mario Krištofić

Boris Borović: ogrlica (detalj), srebro
Autorica fotografije: Vladimira Spindler

Eta Linčir: broš, srebro
Autor fotografije: Dag Šola Oršić