PRODUŽEN ROK PRIJAVE – Natječaj za izložbu Na stolu i oko njega

Poziv članovima Sekcije za keramiku, porculan i staklo ULUPUH-a za prijavu za sudjelovanje na tematskoj, selektiranoj izložbi Na stolu i oko njega

Produženi rok do 6. rujan 2020. (do ponoći)
Kustosica i selektorica izložbe: Iva Körbler
Koordinacija: Danijela Pičuljan, predsjednica Sekcije

Prostor i vrijeme održavanja izložbe: S obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, ukoliko epidemiološki  uvjeti budu povoljni izložba će se održati u Galeriji ULUPUH, Ilica 13/prvi kat, Zagreb, od 8.10. do 21.10.2020. U slučaju da na snazi budu restriktivne mjere Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu izložba će se predstaviti virtualno.

Koncepcija:
S obzirom da članovi Sekcije za keramiku staklo i porculan u radu koriste glinu/ keramiku koja aludira na izradu predmeta uporabnog karaktera, a sve se manje stvara primijenjenih / uporabnih predmeta  umjetničkog obrta, fokus koncepcije je na predmete koji nam svakodnevno trebaju u životu. Izložba radnog naziva „Na stolu i oko njega“  željela bi biti ta koja će od autora tražiti neki novi pristup izrade posuđa i svega onoga što je vezano uz stol, a da se uz umjetničku razinu ne zanemari uporabna. Tako u sintezi funkcionalnog i umjetničkog možemo dobiti autorska djela visoke kvalitete i estetike. Tema može biti proširena i na oblikovanje samo pribora za jelo (bešteka) ili servisa za jelo za djecu, dakle, manjeg formata.
Gastronomija je postala iznimno popularna i važna u našem društvu pa je tako i posluživanje hrane individualizirano. Danas se nerijetko nađemo pred hranom serviranom na sasvim neočekivani način, pred tanjurom koji to zapravo i nije, iako sve više ugostitelja visoke razine traži upravo dizajnirano posuđe umjetničke razine od keramike, porculana i stakla. Nema više u funkciji niti tvornica koje su izrađivale  dizajnirano tipsko posuđe za hotelske lance i restorane prema nacrtima afirmiranih umjetnika.
Stoga bi ova izložba htjela potaknuti autore na novi pristup oblikovanju predmeta za serviranje hrane i dekoracije stola, koji ipak na prvi pogled mogu biti i sasvim neuporabnog karaktera (podsjetimo na izložbu Sekcije “Uporabne preobrazbe”), dakle, nefunkcionalno umjetnički, ali bez da su izgubili svoju primarnu funkciju. Jer kroz povijest, od porculanskih manufaktura Njemačke i Austrije preko porculanskog i keramičkog savršenstva Japana i Kine, uvijek je za primijenjene umjetnike cilj bio dobiti vrhunsku sintezu obrta i umjetnosti.

Uvjeti za prijavu:

– prijaviti se mogu redovni i počasni članovi ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, staklo i porculan
– redovni članovi ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, staklo i porculan mogu se prijaviti samo ako su prethodno podmirili sve obveze prema ULUPUH-u, tj. članarine – za aktualno stanje nazovite Tajništvo ULUPUH-a, poslovnu tajnicu Ivanu Musić, na tel 01 4552 595, 01 4576 919, radnim danom između 10 i 13 sati, ili pošaljite upit mejlom na ulupuh@zg.t-com.hr
– mogu se prijaviti recentni radovi nastali od 2018. do 2020. godine, neizlagani u Hrvatskoj
– radovi koji se prijavljuju bit će selektirani
– autorica koncepcije, u dogovoru s Umjetničkim savjetom Sekcije, zadržava pravo upućivanja poziva gostima/umjetnicima-keramičarima za sudjelovanje na izložbi. Pozvani gosti-umjetnici ne podliježu selekciji.
– pojedini autor može prijaviti do 3 rada, dimenzija ne većih od 1,5 m3. ULUPUH ne preuzima obvezu
produkcije i opreme radova za izložbu.

Način prijave:

Prijavljuje se elektronskim putem, najkasnije do 6. rujna 2020. godine, do ponoći (nakon toga neće se više biti moguće prijaviti) – u tu svrhu treba:

1. ispuniti online Prijavnicu (dostupna na poveznici https://form.jotform.com/202122951058044 )

2. na adresu ulupuh.ured2@gmail.com treba poslati fotografiju rada/radova – fotografije trebaju biti u jpg formatu, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpija, oko 3000 pixela duža strana fotografije (najmanje 2 MB). Kod prostornih radova potrebno je da budu snimljeni iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. U slučaju potrebe, uz fotografiju rada možete priložiti skice. Molimo Vas da fotografiju imenujete istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati fotografiju i opis. Poruku naslovite „za Na stolu i oko njega“.

Iznimno, samo oni autori koji prijavu i radove ne mogu poslati elektronskim putem, mogu ih dostaviti na CD-u i u pisanom obliku u Galeriju ULUPUH, Ilica 13/ 1. kat, Zagreb, osobno ili zemaljskom poštom, da stignu do 4. rujna između 11 i 16 sati. Molimo Vas da tom obliku prijave pribjegnete samo ako nemate pristup računalu ili internetu, jer uvelike otežava obradu podataka.

Radovi će biti selektirani preko fotografija te će svi autori o rezultatima biti obaviješteni mailom, najkasnije do 20. rujna.

Autori odabrani za izložbu uplaćuju donaciju, kako bi se izložba mogla kvalitetno realizirati (100 kn redovni članovi ULUPUH-a, 50 kn umirovljenici). Donaciju ne uplaćuju počasni članovi, ni pozvani gosti. O načinu uplate donacije odabrane će se autore uputiti uz obavijest o žiriranju.

Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Ovom prijavom također svi autori, jednako kao i urednici i kustosi, primaju na znanje i odobravaju da svi ULUPUH-u predani materijali (fotografije i rukopisi) postaju dio bogatog arhiva ULUPUH-a, kojima će se udruga u dobroj vjeri koristiti u promidžbene svrhe, kao i za potrebe stručnih osvrta i recenzija te znanstvenih pregleda.

Autori dostavljaju radove u galeriju i nakon izložbe otpremaju ih iz galerije o svom trošku. O vremenu i načinu dostave radova u galeriju autori će biti naknadno obaviješteni.

Kontakti:
Danijela Pičuljan, 091 59 66 086; dpiculjan@icloud.com
Galerija ULUPUH, Ilica 13 / 1.kat, Zagreb, 01 4813 746