Natječaj za „NAGRADU TRIPUN BOKANIĆ“ KLESARSKE ŠKOLE PUČIŠĆA 2023

POZIV NA NATJEČAJ

„NAGRADA TRIPUN BOKANIĆ“ KLESARSKE ŠKOLE PUČIŠĆA 2023

ROK ZA PRIJAVU 03.05.2023.

KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA & ORIS KUĆA ARHITEKTURE

 

Klesarska škola Pučišća, u suradnji s Oris Kućom arhitekture, poziva vas na dostavu dokumentacije projekata i radova ostvarenih u razdoblju od 01.01.2019. do 31.03.2023. za natječaj za Nagradu Tripun Bokanić Klesarske škole Pučišća 2023. i izložbu prijavljenih radova. Nagradom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu.

Otvorenje izložbe radova pristiglih na natječaj i dodjela Nagrade održat će se 19.05.2023. godine u Pučišćima na Braču. Zagrebački postav izložbe planira se za kraj 2023. godine u Oris Kući arhitekture.

Radove pristigle na natječaj ocjenjivat će stručni žiri u čijem su sastavu ove godine akademik Nikola Bašić, dipl.ing.arh., akademik Dinko Kovačić, dipl.ing.arh., prof. Nenad Fabijanić, dipl.ing.arh. i Zdravko Matijašić, majstor klesar.

Radovi zaprimljeni na natječaju konkuriraju za Nagradu u sljedećim kategorijama:

  • najuspješnije arhitektonsko ostvarenje
  • najuspješniji restauratorski zahvat
  • najuspješnije oblikovanje uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog elementa
  • najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad
  • najuspješnije oblikovanje suvenira u kamenu

Rok predaje dokumentacije je srijeda, 03.05.2023., do ponoći, a materijale potrebne za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje.

Katalog nagrađenih i prijavljenih radova iz 2019. godine možete vidjeti na ovom linku.

 

Veselimo se vašem sudjelovanju!

 

Više o natječaju ovdje.