Objavljen Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija i u 2022. godini nastavlja s komplementarnim modelima potpora primarno usmjerenima prema samostalnim umjetnicima i neovisnim profesionalcima, ali i drugim dionicima u području kulture.

Javnim pozivom za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2022. godini dodjeljivat će se potpore za umjetničko istraživanje i edukaciju umjetnika, realizaciju novih radova, prezentaciju rada te poticaji za autorski rad na samostalnoj izložbi.

Putem trajnom dijaloga s klasterom strukovnih udruga koje djeluju u području vizualnih umjetnosti Ministarstvo nastoji identificirati potrebe vizualnih umjetnika te kontinuirano poticati njihov rad i stvaralaštvo u okolnostima pandemije bolesti COVID-19 kao i posljedicama dvaju snažnih potresa koje su uvjetovale smanjenu mobilnost umjetnika te su znatno otežale ili onemogućile njihov rad u prethodnim godinama.

Od prvog natječaja objavljenog u lipnju 2018. godine, kojim je prepoznata potreba za dodatnim poticajem razvoju vizualnog stvaralaštva, javnim su pozivima za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika dosada, uključujući 2021. godinu, dodijeljene 353 potpore u ukupnom iznosu od 5.975.275,00 kuna. U skladu s godišnjim praćenjem i evaluacijom programa, mehanizmi potpore sa svakim se sljedećim natječajem dodatno razvijaju i unaprjeđuju prateći nove pojave u suvremenom vizualnom stvaralaštvu kako bi se identificirale potrebe i područja koja je potrebno dodatno stimulirati.

Rok za prijavu na >>> Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2022. godini je 29. travnja 2022. godine.