Očitovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i kriterijima za davanje u zakup gradskih prostora u području kulture Grada Zagreba i Nacrtu prijedloga Odluke o davanju gradskih prostora udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, jedna od najvećih i najstarijih strukovnih udruga u kulturi u Republici Hrvatskoj koja danas broji preko 1350 članova u 17 različitih umjetničkih sekcija i svih generacija, te aktivno sudjeluje u svim nacrtima i radnim tijelima donošenja zakona i propisa koji se odnose na primijenjeno likovno stvaralaštvo te zaštitu socijalnih prava umjetnika ovim putem javno se očituje o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i kriterijima za davanje u zakup gradskih prostora u području kulture Grada Zagreba i Nacrtu prijedloga Odluke o davanju gradskih prostora udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva.

Grad Zagreb na svojim je službenim stranicama 12. svibnja 2023. godine objavio javno savjetovanje o navedenim Nacrtima koje je bilo otvoreno mjesec dana. U Povjerenstvu za pisanje Nacrta nažalost nije sudjelovao niti jedan/na likovni/a umjetnik/ica niti su konzultirane strukovne udruge. Smatramo da je u radnoj skupini trebalo sudjelovati i nekoliko umjetnika, predstavnika umjetničkih i/ili strukovnih udruga i pojedinaca koji trenutno koriste pojedine prostore grada Zagreba za svoj umjetnički rad, a nijedna od tih skupina nije zahvaćena u osmeročlanoj radnoj skupini, niti je bila pozvana da sudjeluje u pripremi ovih Nacrta.

ULUPUH se u zakonskom roku očitovao preko obrasca za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, te se dopisom obratio Gradu Zagrebu, nadležnim gradskim uredima te članicama i članovima povjerenstava koji su radili na ovim nacrtima.

Međutim, iz objavljenog izvješća o provedenom savjetovanju koji je Grad Zagreb objavio na svojim stranicama 29. lipnja 2023. godine može se iščitati da je komisija prihvatila tek jedan ULUPUH-ov prijedlog, dok je odbacila većinu primjedbi koje je uputio ULUPUH kao i svi ostali dionici javne rasprave.

Na dopis koji je ULUPUH uputio Gradu Zagrebu, nadležnim gradskim uredima te članicama i članovima povjerenstava koji su radili na ovim nacrtima, ULUPUH nije dobio odgovor.

Smatramo da su vrlo važni zahtjevi u potpunosti ignorirani:

  • krovne strukovne udruge u kulturi nisu pravovaljano vrednovane, te bi se trebale vrednovati kao i turističke zajednice, odnosno kao udruge od posebnog interesa za Grad Zagreb;
  • ne vrednuje se kontinuitet rada strukovnih udruga, odnosno udruge koje postoje 50 i više godina i broj članova  te bi se trebale znatnije i više bodovati jer to dokazuje kvalitetu i opstojnost;
  • trebalo bi više vrednovati udruge koje su uložile svoja sredstva ili iznašla donacije za povećanje vrijednosti gradske nekretnine, pogotovo nakon oba potresa koja su zadesila Zagreb 2020. godine;
  • davanje prostora u zakup ne bi se smjelo ograničiti samo na dva ugovora od 10 godina jer su prostori umjetničkog djelovanja, kako udruga koje često predmetne prostore koriste i za umjetničke galerije, a tako i umjetničkih ateljea, prostori od iznimnog značaja za kulturnu ponudu grada Zagreba. To su prostori okupljanja umjetnika, prostori razmjene iskustava, kao i prostori turističke i umjetničke jedinstvenosti Grada Zagreba;
  • trebali bi se više vrednovati do sada realizirani projekti, a ne planovi koji se možda u budućnosti neće realizirati;
  • brojčani kriteriji ne mogu biti dominantni za davanje prostora na korištenje samostalnim umjetnicima, već umjetnička izvrsnost;
  • posebna kategorija uz poslovne prostore trebali bi biti umjetnički ateljei, na taj način se ateljee razlikuje od ostalih gradskih poslovnih prostora koje mogu koristiti udruge i pravne osobe. U skladu s time i ulični prostori, odnosno prostori u prizemlju, često namijenjeni komercijalnom korištenju, trebali bi se koristiti i kao umjetnički ateljei;
  • za mlade umjetnike ne može biti relevantno bodovanje samo umjetnička akademija; trenutno u Hrvatskoj ima desetak umjetničkih studija koji nemaju status akademije, a vrlo kvalitetno obrazuju mlade ljude koji se vrlo brzo potvrđuju kao umjetnici;
  • bodovanje preporuka strukovnih udruga, kao i vrednovanje pisma preporuke, eminentnih umjetnika iz javnog života, kustosa i likovnih kritičara trebalo bi biti obavezno.

Spremi samo zajednički raditi na izradi boljih i kvalitetnijih Nacrta u suradnji s Gradom Zagrebom, te smatramo da se prije donošenja Odluka mora osigurati neovisna komisija u kojoj će biti uključeno minimalno dva likovna umjetnika i predstavnika strukovnih udruga.

Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a