Od kostima do kostimografije — Hrvatska kazališna kostimografija

Autorica: Martina Petranović
Urednica: Ivana Bakal
Grafičko oblikovanje i prijelom: Kuna Zlatica
Prijevod: Tihana Klepač
ISBN: 978-953-327-083-8
575 strana, tvrdi uvez
Maloprodajna cijena knjige: 32 EUR / 240,00 kn

U knjizi Od kostima do kostimografije — Hrvatska kazališna kostimografija sustavno se iznosi kostimska i kostimografska problematika u hrvatskom kazalištu od samih početaka glumišne aktivnosti do danas, odnosno od liturgijskih igara iz 11. stoljeća i kostimskih obilježja dopreporodnih izvedbi preko kostima u prvim profesionalnim predstavama u 19. stoljeću do postupne afirmacije kostimografije kao struke i umjetničke discipline u prvoj, i napose drugoj polovici 20. stoljeća. U knjizi se razlaže mjesto i funkcija kazališnoga kostima u predstavi, profil osobe koja se njime bavi i profesionalni razvoj kostimografske struke. Utvrđuju se razdoblja hrvatske kostimografije i njihova poetička obilježja i predstavljaju se opusi brojnih hrvatskih kostimografa te se proučava položaj kostima/kostimografa/kostimografije u predstavi, kazališnoj kritici, teatrološkoj i kazališnopovijesnoj literaturi, ustroju kazališnoga života i sustavu (visokoškolskog) obrazovanja. Rad je upotpunjen kraćim uvodnim pregledom svjetske povijesti kazališnoga kostima te teorijskim uvidom u neka od središnjih područja istraživanja kazališnoga kostima, kao i pregledom literature o kostimografiji.

Knjiga je nastavak ULUPUH-ove edicije posvećene istaknutim predstavnicima hrvatske kazališne scenografije i kostimografije (Ruta Knežević. Kostimi, Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909. — 2009., Scenograf Drago Turina, Prepoznatljivo svoja — kostimografkinja Ika Škomrlj).

Za realizaciju knjige korištene su fotografije, skice i dokumentacija iz arhiva Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te niza kazališnih arhiva i privatnih zbirki.

O autorici

Teatrologinja Martina Petranović diplomirala je komparativnu književnost, anglistiku i teatrologiju (2000.) te doktorirala temom o hrvatskoj kostimografiji (2010.) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U suradnji s Ivanom Bakal i Anom Lederer objavila je knjigu 100 godina hrvatske scenografije i kostimografije (1909.-2009.) (Zagreb 2011.), a u suradnji s Lucijom Ljubić knjigu Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga peta (Zagreb 2012.). Autorica je knjiga Na sceni i oko nje (Osijek 2013.) i Prepoznatljivo svoja — kostimografkinja Ika Škomrlj (Zagreb 2014.).

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstva kulture RH, Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.