Studenti TTF-a — Modul Kostimografija

U Galeriji ULUPUH mogla se od 19. do 22. siječnja pogledati Izložba studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta – modul Kostimografija.

Izložba se održala u okviru velikog projekta Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909. — 2009.

Riječ je izložbi prve i druge generacije studenata diplomskog studija Modnog dizajna, modula Kostimografija. Prema riječima voditeljice modula, prof. Nine Režek-Wilson, “Ovaj je program nastao kao promišljanje naših vrhunskih kostimografa i bivših studenata i polazi od činjenice da za taj studij postoji veliki interes i potreba. Iz suradnje sa Akademijom dramskih umjetnosti (ADU) došlo je do razmišljanja o zajedničkom studiju od kojih bi stručni i bazični dio bio na Tekstilno-tehnološkom fakultetu zbog opremljenosti studija potrebnim prostorima i radionicama, a ostali predmeti vezani za kazalište, film i TV izvodili bi se na ADU kao obavezni i izborni predmeti. Na preddiplomskom studiju modnog dizajna studenti stječu prva bazična i stručna znanja koja im kasnije koriste na diplomskom studiju kostimografije.”

Na izložbi su se predstavili radovi, kostimi i kostimografske skice, dvadesetak studenata nastali u okviru predmeta “Primijenjena kostimografija”. Voditelj modula Kostimografija je Nina Režek-Wilson red. prof., a mentor predmeta “Primijenjena kostimografija” Danica Dedijer.

Izlagali su: 

4. godina
Ivana Jelušić
Mirela Noršić
Matea Pasarić
Iva Šimunović
Ana Trišler
Mario Miše
Marta Grbetić
Antonija Jakšić
Lana Pašalić
Melita Čoga
Ana Fučijaš
Neven Mihić
Adela Kliškić
Luka Petrinjak/Davor Prah (autori skulpture za Nagradu Modni ormar)

5. godina
Suzana Bešlić
Michaela Muzgonja
Višnja Iris
Zdenka Novosel
Mirna Marcelić
Ivana Filipović
Iva Picić
Blanka Mesić
Tea Bašić
Ivona Augustinović
Lea Krpan