Višnja Slavica Gabout: Ivančica Cvitić Znidarčić

Nakladnik: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Zagreb
Autorica i urednica: Višnja Slavica Gabout
Proslov: prof. dr. sc. Danijel Žabčić
Fotografije: Zvonimir Zagoda, Tomislav Rastić, Amir Šepić, Nadica Eichhorn, Siniša Galar, Vladimir Šimunić
Izbor fotografija, biografskog i bibliografskog materijala te foto-dokumenata: Višnja Slavica Gabout i Ivančica Cvitić Znidarčić
Suradnice na obradi biografskog i bibliografskog materijala: Snježana Zima, Dubravka Zima i Ivana Zima
Lektura: Dubravka Zima
Grafičko oblikovanje: kuna zlatica
Tisak: Tiskara Zelina, Zagreb, ožujak 2021.
Format: 20 x 23 cm, 252 str., meki uvez
Naklada: 300 primjeraka
Cijena: 27 EUR

Ideja o realizaciji monografije keramičarke Ivančice Cvitić Znidarčić, magistrice umjetnosti i jedne od najškolovanijih hrvatskih keramičarki, s bogatim stvaralačkim opusom, velikim iskustvom u edukaciji, kao i širokom lepezom umjetničkih aktivnosti, rodila se iz potrebe da se jedan veliki, ozbiljan rad i posvećenost tome radu zaokruži i sistematizira, kako bi se i na ovaj način, monografijom, memorirao kao značajan doprinos hrvatskoj umjetnosti i kulturi – ali i likovnom obrazovanju. Jer Ivančica već četiri i pol desetljeća djeluje kao vrsna keramičarka i jedna od ponajboljih stručnjakinja u svojoj domeni, ali i kao predana edukatorica, koja je niz godina bila vezana ne samo za Keramički odjel zagrebačke Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, nego i za Učiteljsku akademiju, uz to i za Studio Tanay i brojne radionice, prenoseći drugi-ma, posebno mladoj generaciji, kao profesorica i mentorica, svoje ogromno znanje i iskustvo, te im usađujući ljubav i stvaralački zanos prema radu u keramičkome mediju. Mediju u kojem je kao umjetnica realizirala brojne samostalne izložbe i sudjelovala na mnogim nacionalnim i međunarodnim skupnim izložbama, kao i na cijelom nizu kolonija i simpozija. Mediju u kojem je ostvarila veliki umjetnički opus o kojem su pisali mnogi poznati likovni kritičari i teoretičari, a iz tog opusa su radove za svoje funduse odabrali brojni značajni muzeji i privatne zbirke u Hrvatskoj i u inozemstvu. Mnoge aktivnosti iz širokog dijapazona njezina umjetničkog interesa okrunjene su priznanjima, nagradama, diplomama, pohvalama, zahvalama…

Cjelokupni opus Ivančice Cvitić Znidarčić složen je, slojevit i iznimno obiman. Najpoznatiji i najznačajniji njegov dio, koji je u monografiji u prvom planu, njezino je stvaralaštvo u umjetničkoj keramici. Jer keramika je za ovu autoricu media prima; primarni medij. Beskrajno uzbudljivo stvaralačko područje čudesnih mijena i transformacija, izazovno za istraživanje, za traženje novih receptura i za pronalaženje novih postupaka. Keramika je, međutim, za nju i sasvim intiman, osoban prostor dijaloga sa samom sobom, u koji su utisnute i pohranjene bezbrojne osobne emocije, simboli, asocijacije i sjećanja. Taj bogat opus, stvaran i njegovan dugi niz godina, prezentiran je ovdje kroz nekoliko velikih oblikovno­tematskih, zaokruženih ciklusa, koji u njezinu autorskom univerzumu, na vremenskoj lenti, imaju točno definirane polazne točke. No oni se razvijaju i teku svojim vremenskim tokovima, ne slijedeći princip kronološke sukcesije, već nekad brzaju paralelno, dok se nekad preklapaju i interferiraju. Autorica se u svome stvaralaštvu često vraća već iznađenim temama i motivima, ponovno ih istražuje i brusi, sagledavajući ih u drugom okruženju ili iz druge perspektive.

Koncept prikaza njezina stvaralaštva zato se nije mogao bazirati na jednodimenzionalnom, kronološkom nizanju radova, već se tu traži višedimenzionalni pogled, koji percipira oblikovno-tematske cjeline i njihove razvojne mijene u širem vremenskom kontekstu, a što je bila vodilja u sadržajnom strukturiranju prikaza keramičkog opusa Ivančice Cvitić Znidarčić. Takva koncepcija omogućila je pregledno sagledavanja cjeline opusa, ali i pojedinih njegovih dijelova, otvarajući usput i pogled prema drugim medijima i disciplinama u kojima se autorica ponekad okušava – slikarstvu, kiparstvu, grafici…

Monografija je rezultat višegodišnjeg istraživanja i rada na obimnoj građi: na „kopanju“ u potrazi za dokumentacijom, te na njezinom skupljanju, sređivanju, sistematiziranju, objedinjavanju… Ova monografija daje uvid u jedno bogato i kompleksno umjetničko stvaralaštvo, ali isto tako i u lirsku, emotivnu osobnost autorice. Osobnost koja izbija ne samo iz njezinih radova, nego i iz popratnih tekstova – citiranih sjećanja, crtica, zahvala…u kojima bivši Ivančicini učenici (mnogi danas već afirmirani umjetnici) pišu o svojoj profesorici koja ih je uvela u svijet likovnosti. A koja još direktnije i prisnije izbija iz njezina izuzetno zanimljiva autobiografskog eseja „Moj život“, koji umjetnicu otkriva kao sudionicu mnogih ne samo likovnih, nego i društvenih događanja u Zagrebu, u vremenu od sredine 50­ih godina 20.stoljeća do prve dekade 21. stoljeća. Tekst je otkriva kao znanicu ili prijateljicu mnogim osobama umjetničkog i kulturnog života, ali i kao profesoricu koja i danas prati životne puteve svojih nekadašnjih učenika. Odrasla u blizini umjetničkih ateljea u zagrebačkoj Medulićevoj ulici, odmalena je bila u doticaju s umjetnošću i umjetnicima, pa je njezin životopis „Moj život“ prepun sjećanja i emocija. No on je, istovremeno, i živi opis kulturnog i društvenog ambijenta, ljudi i događaja – poput svojevrsnog panoptikuma, u kojem je jedno stvaralaštvo nastajalo i raslo. Nalik dragocjenoj kronici jednoga prohujalog vremena čije protagoniste valja zapamtiti.
Višnja Slavica Gabout

 

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

Promocija knjige bit će u trenutku kada to epidemiološke mjere budu dopuštale i sukladno preporukama Stožera civilne zaštite.