Višnja Slavica Gabout: Suvremena keramika i nove strategije

Nakladnik: Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Za nakladnika: Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a
Autorica: Višnja Slavica Gabout
Tekstovi: Višnja Slavica Gabout
Recenzije: dr.sc. Barbara Vujanović, dr.sc. Zora Žbontar
Lektura: Jadranka Varošanec
Prijevod na engleski: Leo Vidmar, Višnja Slavica Gabout
Autorica izložbenih projekata (skupnih i samostalnih) na kojima se temelji knjiga: Višnja Slavica Gabout
Dizajn i priprema: Studio Kuna zlatica
Meki uvez, 156 stranica
Tisak: Kerschoffset Zagreb
Naklada: 300 primjeraka
Cijena: 20 EUR

“Knjiga „Suvremena keramika i nove strategije“ plod je mojih višegodišnjih istraživanja na području keramičkog medija, provedenih kroz niz kustoskih projekata – skupnih i samostalnih tematskih izložbi suvremene keramike, realiziranih od 2016. do 2022. u Hrvatskoj i inozemstvu, a izvedenih s keramičarima Sekcije za keramiku, porculan i staklo ULUPUH-a te s inozemnim autorima kao gostima u projektima. Umjetnici-keramičari koji su sudjelovali u projektima poglavito su oni suvremenog, često eksperimentalnog pristupa, koji keramiku ne gledaju s dekorativnog ili utilitarnog aspekta, već je shvaćaju kao ravnopravni dio suvremene vizualne umjetnosti, inklinirajući u svojem pristupu novim idejama, novim tehnikama i tehnologijama, kao i upotrebi novih materijala. Pokazujući time goleme mogućnosti keramičkog medija kada mu se priđe na jedan drukčiji način i tako dokazujući da keramika danas može biti izrazito suvremen i izazovan teren za prikaz novih vizija, novih iskustava i novih umjetničkih strategija. Jer ona u svojoj suvremenoj varijanti pokazuje iznimne potencijale, postajući mnogim umjetnicima ne samo keramičarima – jako inspirativna kao likovni medij (što se može uočiti i na velikim svjetskim manifestacijama suvremene umjetnosti, pa i na Venecijanskom bijenalu). Sada kada funkcionira kao suvremeni medij, ona prigrljuje nove, drukčije pristupe i stvara suvremene oblike. Više ne postavlja stroge granice – ni vezano uz tehniku, ni uz materijal, već se rado združuje s drugim materijalima, tehnikama i medijima, nudeći slobodu izričaja, uzlet mašte, stvaralačku kreativnost i eksperiment, čime njezini radovi dobivaju na maksimalnoj izražajnosti i komunikativnosti. Ali i na drukčijem shvaćanju važnosti unutar korpusa cjelokupne suvremene umjetnosti. (…) U knjizi je ispričana priča o suvremenoj hrvatskoj keramici kroz pet poglavlja, tematski strukturiranih prema koncepcijama i temama izložbi i projekata realiziranih od 2016. do 2022. godine. Kroz tih se pet poglavlja može u ovim projektima na neki način pratiti i aktivnost najpropulzivnijih i najzanimljivijih suvremenih hrvatskih keramičara te tako ovom knjigom dobiti sažeti pregled suvremene hrvatske keramike prvog i početka drugog desetljeća 21. stoljeća. Tako koncipirana, knjiga je u vidu „izdavačkog projekta u pripremi“ bila predstavljena i pozdravljena na Međunarodnom kongresu AICIAC, Međunarodne akademije za keramiku u Ženevi (CH) u rujnu 2022., kao i na 5. kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti u Zagrebu, u studenom 2022.” Višnja Slavica Gabout, prilagođeno iz uvoda

“Knjiga Suvremena keramika i nove strategije sistematizacijom recentnih doprinosa hrvatskih keramičara i keramičarki omogućit će prijeko potrebno prepoznavanje njihova značenja u okviru trenutačno dominantnih paradigmi i u nacionalnom i u međunarodnom kontekstu. Ova će knjiga zato biti važan poticaj svim daljnjim istraživanjima i kreativnim zamasima u keramici, koja ima potencijale da se u likovnoj umjetnosti, kao što dokazuju projekti Višnje Slavice Gabout, dinamično i inovativno repozicionira i razvija.” Barbara Vujanović, iz recenzije knjige

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.