Vladimir Kos: Eros — Chronos — Thanatos

U utorak, 15. studenog u 19 sati u Galeriji ULUPUH otvara se izložba Vladimira Kosa: Eros — Chronos — Thanatos.

U povodu 40. obljetnice rada autor će izložiti izbor iz svojih crteža, kolaža, karikatura i ilustracija na temu tri glavne postaje životnog puta koje naziva EROS – CHRONOS – THANATOS. Svakoj je «postaji» posvećena jedna od tri prostorije galerije, pa izložba, kao i njen naslov, ima «trostavačnu» formu, odnosno predstavlja, prema riječima samog autora, «trodimenzionalni STRIPTIHON». Radovi kroz prostor ispredaju jedinstvenu, životnu, priču – u rastu i trajanju. Ta vremenska dimenzija izložbe biti će izražena i na samom otvorenju prigodom kojeg će se moći ćuti praizvedba dviju skladbi samog autora.

Željko Sabol je u povodu jedne druge autorove izložbe primijetio kako je njegove karikature teško svrstati u neki određeni pravac ili stil, pa čak i žanr, jer njegovi radovi izmiču uobičajenim podjelama između slikarstva, crteža i karikature. To stoga što on «uvijek želi da karikatura bude nešto više od duhovite (verbalno-grafičke) dosjetke.» Iz tradicije nadrealizma preuzeo je tehniku kolaža, kombiniranja gotovih slikovnih elemenata iz tiska u nove, znakovite odnose, a često u istom djelu kombinira različite tehnike (crtež, akvarel, pastel, sepiju i sl.). Pri svemu se «crni humor» iščitava kao temelj autorovog svjetonazora, uz naglašeni intelektualizam koji od promatrača traži angažman u dešifriranju nerijetko hermetičnih poruka. Orwellovski pogled na svijet, karikatura kao «CRNA METAFORA» (Željko Sabol) začinjen je ipak ponegdje erotskim i erotomanskim crtežima iz ciklusa «Samo za odrasle». U svemu se tome Vladimir Kos pokazuje kao autor izuzetne likovne kulture, a njegove karikature i ilustracije, iako «primijenjenog» karaktera, kao djela nedvojbeno umjetničkih atributa.