Werner Knoedgen: Nemogući teatar

Priredila, uredila i prevela: Kruna Tarle
Grafičko oblikovanje i priprema: Jelena Radmanović
Tisak: Printera grupa, Zagreb, prosinac 2013.
Naklada: 300 primjeraka
148 str, meki uvez
ISBN: 978-953-327-059-3
Cijena: 11 EUR

Radi se o analitičkoj i metodički izvrsno razrađenoj knjizi koja ne samo da je dobrodošla u naš kulturni milje, nego je, kao što je dobro poznato svima koji su upućeni u problematiku, u našim uvjetima apsolutno neophodna.

Autor Werner Knoedgen, uz glasovitog lutkara Albrechta Rosera, suosnivač stuttgartskog modela studija Figurentheater-a (ujedno prvog i za dugo vrijeme jedinog studija lutkarstva na Zapadu), umjetnik je lutkar i filozof po struci, pa tako idealno objedinjuje praktičara iz prve ruke s refleksijama stručno estetički utemeljenim.

Od lutke, maske i figure koja pripada drevnoj tradiciji i seže u početke kazališta, do novoobnovljenog interesa za medij, u kontekstu široke lepeze suvremenih stremljenja, estetičkih propitivanja i žanrovskih preklapanja, analizirajući i tematizirajući različite odnose, autor se nužno suočava i s povijesnim oblicima tradicionalnog lutkarstva, tako da je tekst istovremeno i bogati pregled tipologije scenskih lutaka i pojava.

Hrvatska, koja je napokon krenula u profesionalizaciju lutkarske umjetnosti, nalazi se pred ozbiljnim zadatkom da i relevantnu literaturu podigne na akademsku razinu, i to takvu koja nije samo zagledana u prošlost.

Korisnici ovog naslova, ako je uopće potrebno nabrajati u općepoznatim uvjetima kroničnog nedostatka literature iz ovog faha, mogu biti likovni i kazališni ljudi najrazličitijih profila, teoretičari i praktičari, konkretno: studenti Akademije likovnih umjetnosti, Akademije dramskih umjetnosti, Učiteljske akademije, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Škole primijenjene umjetnosti, Lutkarske akademije u Osijeku, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, (filozofije — estetike, povijesti umjetnosti, teatrologije), kazališni autori, scenografi, lutkari, kostimografi, dramaturzi, napose kritičari, režiseri, glumci. pedagozi i drugi.

Kruna Tarle (r. 1948.) autorica je brojnih lutkarskih predstava i predstava kazališta figura. Objavljuje tekstove na temu lutkarstva. Uz nedavno objavljenu knjigu Petera Weitznera: Objekttheater, Zur Dramaturgie der Bilder und Figuren (ULUPUH, 2011.) koja je izazvala velik interes stručnjaka, Knoedgenova knjiga predstavlja smislenu i dobro zaokruženu cjelinu. 1988. autorica je prevela jednako značajnu Čitanku za povijest plesa, Ples kao kazališna umjetnost, S.J. Cohen (2. izdanje: 1992.). Knjiga je popunila veliku prazninu u području plesnog teatra, i već generacijama studenata služi kao obavezna literatura.