Zlatko Kauzlarić Atač – Slikar u kazalištu

Nakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – HAZU,
Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Autorica: Martina Petranović
Urednice: Ivana Bakal, Martina Petranović
Recenzenti: Dr. sc. Ana Lederer, Akademik Tonko Maroević, Akademik Boris Senker
Grafički dizajn: Mario Aničić
Lektorica: Maja Silov Tovernić
Grafička priprema: Repro ured, Zagreb
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 400 primjeraka
Cijena: 490,00 kn

Monografija Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač treća je znanstvena autorska knjiga u izdavačkome nizu Kazališna likovnost u knjizi koji su 2017. godine zajednički pokrenuli Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU i Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH. Knjiga posvećena slikarskome i kazališnome, a ponajprije scenografskom opusu likovnoga i kazališnoga umjetnika Zlatka Kauzlarića Atača je dosad najopsežnije izdanje u ovoj biblioteci te se proteže na 472 stranice velikoga formata (29 x 27, 5 cm) i uključuje oko 300 kartica teksta i gotovo 1000 likovnih priloga. Tekstove u knjizi potpisuje troje autora. Uvodni tekst knjige „Don Quijote s koprivničkih neravni“ mišljen iz ponajprije uredničkoga i memoarskoga kuta napisala je jedna od utemeljiteljica i urednica biblioteke, kostimografkinja Ivana Bakal. Završni tekst posvećen Atačevu slikarskome opusu „Zlatko Kauzlarić Atač – poglavlje hrvatskog slikarstva“ napisala je akademkinja Željka Čorak, jedna od najboljih poznavateljica Atačeva likovnoga stvaralaštva. Središnji tekst u knjizi, teatrološku studiju o Atačevu kazališnom djelovanju „Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač“ napisala je teatrologinja Martina Petranović iz Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta HAZU, koja je sastavila i biografske, teatrografske i bibliografske priloge na kraju knjige. Dizajn knjige potpisuje grafički dizajner Mario Aničić, a njegovo likovno oblikovanja nadahnuto osvjetljava i upotpunjava Atačev likovni rukopis te slijedi, potkrepljuje i nadograđuje tekstualni dio knjige.

 

Iz recenzija:

„Detaljna i pregledna studija o jednome od doajena hrvatske scenografije i slikarstva druge polovice 20. stoljeća, k tome opremljena nizom likovnih priloga (reprodukcije znalački izabranih slikarskih radova, scenografskih i kostimografskih skica, fotografija iz predstava), zacijelo će pobuditi veliko zanimanje u akademskoj i znanstvenoj zajednici te među kazališnim praktičarima i studentima, kao i široj populaciji ljubitelja slikarstva i kazališta, ne samo u Hrvatskoj nego i u susjednim zemljama u kojima je Atač također ostavio traga.“ Akademik Boris Senker

„Polazeći od poimanja vrijednosti scenografije kao zasebne i zaokružene umjetnine što se ostvaruje u prožimanju s umjetničkom cjelinom svake pojedine predstave, teatrologinja Martina Petranović znanstveno analizira, interpretira i kontekstualizira Atačeva teatarska rješenja dramaturški, likovno i stilotvorno važna za kazališnu predstavu u cjelini, pokazavši i kako nerijetko bitno pridonose antologijskom statusu pojedinih ostvarenja. Iznimno znalački i pronicljivo čita, dakle, cjelokupan Atačev opus u kojemu su supstancijalno povezani slikarstvo i kazalište te vrsnim stilom ispisuje interpretaciju kakvu svojom važnošću u povijesti našega glumišta umjetnik i zaslužuje.“
„Autorica niza monografija o opusima istaknutih hrvatskih kostimografa i scenografa,teatrologinja Martina Petranović ponovno se pokazala superiornom poznavateljicom kompleksnoga područja vizualnoga oblikovanja scenskoga prostora, svojom metodološki preciznom rasčlambom uhvativši se u koštac s kazališnim materijalom najistaknutijega suvremenog slikara u kazalištu- Zlatka Kauzlarića Atača.“
Dr. sc. Ana Lederer

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradskoga ureda za kulturu Grada Zagreba, Grada Koprivnice, Belupa d. d. iz Koprivnice, Podravke d.d., Forma-Biroa d. o. o., Nimble 22 Advisoryja d.o.o. i Rotary kluba Koprivnica.

Promocija knjige bit će u trenutku kada to epidemiološke mjere budu dopuštale i sukladno preporukama Stožera civilne zaštite.