Zlatko Kauzlarić Atač – Slikar u kazalištu

Nakladnici: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – HAZU,
Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH
Autorica: Martina Petranović
Urednice: Ivana Bakal, Martina Petranović
Recenzenti: Dr. sc. Ana Lederer, Akademik Tonko Maroević, Akademik Boris Senker
Grafički dizajn: Mario Aničić
Lektorica: Maja Silov Tovernić
Grafička priprema: Repro ured, Zagreb
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 400 primjeraka
Cijena: 65 EUR

Monografija Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač treća je znanstvena autorska knjiga u izdavačkome nizu Kazališna likovnost u knjizi koji su 2017. godine zajednički pokrenuli Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU i Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH. Knjiga posvećena slikarskome i kazališnome, a ponajprije scenografskom opusu likovnoga i kazališnoga umjetnika Zlatka Kauzlarića Atača je dosad najopsežnije izdanje u ovoj biblioteci te se proteže na 472 stranice velikoga formata (29 x 27, 5 cm) i uključuje oko 300 kartica teksta i gotovo 1000 likovnih priloga. Tekstove u knjizi potpisuje troje autora. Uvodni tekst knjige „Don Quijote s koprivničkih neravni“ mišljen iz ponajprije uredničkoga i memoarskoga kuta napisala je jedna od utemeljiteljica i urednica biblioteke, kostimografkinja Ivana Bakal. Završni tekst posvećen Atačevu slikarskome opusu „Zlatko Kauzlarić Atač – poglavlje hrvatskog slikarstva“ napisala je akademkinja Željka Čorak, jedna od najboljih poznavateljica Atačeva likovnoga stvaralaštva. Središnji tekst u knjizi, teatrološku studiju o Atačevu kazališnom djelovanju „Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač“ napisala je teatrologinja Martina Petranović iz Odsjeka za povijest hrvatskoga kazališta HAZU, koja je sastavila i biografske, teatrografske i bibliografske priloge na kraju knjige. Dizajn knjige potpisuje grafički dizajner Mario Aničić, a njegovo likovno oblikovanja nadahnuto osvjetljava i upotpunjava Atačev likovni rukopis te slijedi, potkrepljuje i nadograđuje tekstualni dio knjige.

Monografija Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač izabrana je kao jedna od 18 najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga u natječaju Hrvatska lijepa knjiga za 2020. godinu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kojeg je raspisala na poziv Zaklade Stiftung Buchkunst radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj Best Book Design from all over the World te za izložbu Book Art International.

 

Iz recenzija:

„Detaljna i pregledna studija o jednome od doajena hrvatske scenografije i slikarstva druge polovice 20. stoljeća, k tome opremljena nizom likovnih priloga (reprodukcije znalački izabranih slikarskih radova, scenografskih i kostimografskih skica, fotografija iz predstava), zacijelo će pobuditi veliko zanimanje u akademskoj i znanstvenoj zajednici te među kazališnim praktičarima i studentima, kao i široj populaciji ljubitelja slikarstva i kazališta, ne samo u Hrvatskoj nego i u susjednim zemljama u kojima je Atač također ostavio traga.“ Akademik Boris Senker

„Polazeći od poimanja vrijednosti scenografije kao zasebne i zaokružene umjetnine što se ostvaruje u prožimanju s umjetničkom cjelinom svake pojedine predstave, teatrologinja Martina Petranović znanstveno analizira, interpretira i kontekstualizira Atačeva teatarska rješenja dramaturški, likovno i stilotvorno važna za kazališnu predstavu u cjelini, pokazavši i kako nerijetko bitno pridonose antologijskom statusu pojedinih ostvarenja. Iznimno znalački i pronicljivo čita, dakle, cjelokupan Atačev opus u kojemu su supstancijalno povezani slikarstvo i kazalište te vrsnim stilom ispisuje interpretaciju kakvu svojom važnošću u povijesti našega glumišta umjetnik i zaslužuje.“
„Autorica niza monografija o opusima istaknutih hrvatskih kostimografa i scenografa,teatrologinja Martina Petranović ponovno se pokazala superiornom poznavateljicom kompleksnoga područja vizualnoga oblikovanja scenskoga prostora, svojom metodološki preciznom rasčlambom uhvativši se u koštac s kazališnim materijalom najistaknutijega suvremenog slikara u kazalištu- Zlatka Kauzlarića Atača.“
Dr. sc. Ana Lederer

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradskoga ureda za kulturu Grada Zagreba, Grada Koprivnice, Belupa d. d. iz Koprivnice, Podravke d.d., Forma-Biroa d. o. o., Nimble 22 Advisoryja d.o.o. i Rotary kluba Koprivnica.

Promocija knjige bit će u trenutku kada to epidemiološke mjere budu dopuštale i sukladno preporukama Stožera civilne zaštite.