Natječaji

Prijem studenata-pripravnika u ULUPUH

Članom ULUPUH-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut ULUPUH-a i zadovoljava propisane kriterije za jednu od kategorija članstva: redovni član ili student-pripravnik. Temeljem odluke Skupštine ULUPUH-a od 8. studenog 2018., uz redovno članstvo ustanovljena je nova kategorija članstva u ULUPUH-u: kategorija studenta-pripravnika u ULUPUH-u.

Studentom-pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva. Studenti se mogu prijaviti za članstvo u jednoj od ULUPUH-ovih sekcija:

 • Sekcija za arhitekturu;
 • Sekcija za fotografiju;
 • Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije;
 • Sekcija za produkt dizajn;
 • Sekcija za kazališnu i filmsku umjetnost;
 • Sekcija za keramiku, porculan i staklo;
 • Sekcija za kiparstvo;
 • Sekcija za oblikovanje arhitektonsko urbanističkih maketa;
 • Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka;
 • Sekcija za oblikovanje odijevanja;
 • Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita;
 • Sekcija za restauratorska i oblikovno fonička djela;
 • Sekcija za tekstilno stvaralaštvo;
 • Sekcija za vrtnu i pejsažnu arhitekturu;
 • Studijska sekcija;
 • Sekcija za ilustraciju, strip, karikaturu, animirani film i primijenjeno slikarstvo;
 • Sekcija za multimediju i intermediju.

Studenti-pripravnici u udruzi imaju prava i obaveze spram udruge kako slijedi:

 • sudjelovati u internim natječajima i/ili natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • sudjelovati u radu sekcija;
 • biti predstavljeni na Internet stranici ULUPUH-a imenom prezimenom i pripadajućim studijem, u kategoriji studenta-pripravnika u ULUPUH-u
 • biti informirani o aktivnostima ULUPUH-a;
 • obavještavati ULUPUH o svom umjetničkom djelovanju;
 • jednom godišnje Tajništvu ULUPUH-a dostaviti dokaz o studentskom statusu (presliku indeksa s redovno upisanom godinom ili potvrdu referade o studentskom statusu ili završenom preddiplomskom ili diplomskom studiju);
 • štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo;
 • djelovati u cilju promocije svoje struke i ULUPUH-a

Studenti-pripravnici ne plaćaju članarinu nego jednokratnu naknadu za administrativne troškove pristupanja udruzi i vođenje evidencije na Internet stranici ULUPUH-a. Naknada studenta-pripravnika iznosi 100,00 kn i potrebno ju je uplatiti unutar mjesec dana od datuma pristupanja udruzi.

Studenti su prilikom prijave za članstvo u udruzi dužni podnijeti ispunjenu online Pristupnicu za studenta-pripravnika (https://form.jotformeu.com/ulupuh/pristupnica-za-studenta-pripravnika ) te dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija (preslika indeksa ili potvrda referade studija ili akademije o pohađanju studija). Prijave ne podliježu selekciji i mogu se podnijeti tijekom cijele godine. Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada u Pristupnici treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u te priložiti fotografije 5 radova. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.

Status studenta-pripravnika završava sljedeće akademske godine nakon stjecanja diplome ili godinu dana od prestanka studentskih prava. Status redovnog člana studenti-pripravnici ostvaruju na isti način kao i ostali kandidati, prijavom na natječaj za prijem novih članova ULUPUH-a, prema propozicijama natječaja za redovne članove udruge.

Za sva dodatna pitanja zainteresirani se mogu obratiti upitom na ulupuh@gmail.com; tel. 01 4813 746 (radnim danom od 10 do 16 sati).