Drago Bradić

Bradić, Drago, hrvatski arhitekt i urbanist (Dubrava Farkašićka, kraj Siska, 30. I. 1934). Diplomirao u Zagrebu 1960. Od 1965. do 1998. u Urbanističkom institutu Hrvatske radio planove za turističke predjele u Istri, provedbene planove (Daruvar, 1967; Osijek, 1963–70); projektira i izvodi športsko-rekreacijske objekte (Bjelolasica, 1979) te stambene zgrade (Našice, Pula, Osijek) i hotele u Osijeku (1975), Zagrebu (1975) i Našicama (1982).

Izvor: Enciklopedija

Drago Bradić rodio se 30. siječnja 1934. u Sisku, a srednju školu završio je u Osijeku. 1960. godine diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a 1974. godine apsolvirao je postdiplomski studij iz Prostornog planiranja na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizirao se za planiranje i projektiranje objekata za sport i rekreaciju te planiranje i projektiranje turističkih područja i objekata. Od 1976. do 1990. predavao je “Sportske građevine” na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu. Zajedno s Duškom Bradić voditelj je i autor brojnih studija. Od 1974. do 1988. godine voditelj je i koordinator sve prostorno-planske dokumentacije izrađene za područje općine i grada Našice. Kao član stručnog tima sudjelovao je na izradi Urbanističkog plana uređenja središta Osijeka 1994. i 1999. godine.

Izvor: DAZ