Filip Buković

Telefon: (097) 719-3533
E-mail: bukovic.filip@gmail.com

RADNA BIOGRAFIJA:
• 2020- Centar za posjetitelje o velikim zvijerima, Stara Sušica, izrada artefakata i eksponata za opremanje muzeja i galerije
• 2020- Japan u Rijeci, Međunarodna karnevalska povorka, osmišljavanje te izrada scenografskih elemenata
• 2019- Art department, asistent izrade rekvizite Elli Griff (Gladiator, Ghost in the Shell) te Jamesu Enrightu (Star Wars, Justice League, Transformers)- izrada i modeliranje rekvizita, odljeva i kalupa za potrebe realizacije televizijskog serijala The Dark Tower (2019) prema romanu Stephena Kinga, u režiji Stephen Hopkinsa u Amazon produkciji.
• 2019- INK Pula, Kraljević i prosjak, u režiji Luke Mihovilovića, slikarsko-kiparski radovi elemenata scenografije
• 2019- HNK Ivana pl.Zajca, opera Tosca, redatelj Marin Blažević, oslikavanje prospekta Filip Buković i Vladimir Tomić
• 2018- Art department, painter; oslikavanje dijelova scenografije za potrebe snimanja dugometražnog igranog filma The White Crow, u režiji Ralpha Fiennesa
• 2018- HNK Ivana pl.Zajca, Anche le pulci hanno la tosse / I buhe kašlju predstava talijanske drame u režiji Diane Hobel, asistent scenografu Antonu Plešiću
• 2015-HNK Ivana pl.Zajca, Nad grobom glupe Europe, u režiji Sebastijana Horvata, oslikavanje prospekta
• 2015-HNK Ivana pl.Zajca, Hrvatsko glumište, u režiji Olivera Frljića, oslikavanje prospekta
• 2015-HNK Ivana pl.Zajca, Životinjska farma, u režiji Andras Urbana, modeliranje maski
• 2015- Kulturni dom Kostrena, Gostioničarka Mirandolina u režiji Denisa Brižića, oslikavanje prospekta i dijelova scenografije
• 2011- INK Pula, Čarobnjak iz Oza, oslikavanje scenografije
• Oslikavanje te izrada suvenira
• Izrada ilustracija, letaka i plakata