Tin Jakopec

Telefon: (+385) 957-208052
E-mail: tinjakopec@gmail.com

Tin Jakopec rođen je u Zagrebu 1990. godine gdje od 2005. do 2009. pohađa i završava Školu primijenjene umjetnosti i dizajna – smjer unutrašnja arhitektura. Arhitektonski fakultet u Zagrebu upisuje 2011. godine gdje diplomira 2019. godine. Od 2014. godine sudjeluje u nastavi kao demonstrator na nizu kolegija, te demonstrator u studijskoj maketarnici arhitektonskog fakulteta. Tokom čitavog studiranja, maketama i projektima sudjeluje na nizu natječaja i izložbi. Neke od izložbi su: 2015. 3LHD interakcije te Arhitekt Gustav Bohutinsky i Bauhaus u MSU; 2017. godine izložba „Brela: modernizam i kontekstualnost, turistička arhitektura Ante Rožića objektivom Aleksandra Karolyia“ u galeriji Dessa u Ljubljani; izložba Ivane Franke: „Strujanje percepcije (svemiri misli)“ , Tommi Grönlund i Petteri Nisunen: „Siva zona“ u MSU. Osim izrade maketa radio je u nekoliko arhitektonskih ureda i sudjelovao na brojnim arhitektonskim natječajima. Sa skupinom autora sudjeluje na rekonstrukciji i restauraciji skulpture Vjenceslava Richtera: „Centra“ za izložbu u MSU-u 2017. godine. 2019. godine u suradnji sa Centrom za kulturu Trešnjevka, Galerijom Modulor i Gradskim uredom za kulturu grada Zagreba organizira prvu vlastitu izložbu jednostavnog naziva “Makete” na kojoj izlaže brojna djela nastala u razdoblju od 2014. do 2019. godine.